Leef uit jou Doop: 4.3 Eers geloof, dan doop

image_pdfimage_print

Leef uit jou Doop: 4.3 Eers geloof, dan doop – Adrio König

4.3 Eers geloof, dan doop

Die teenstanders van die kinderdoop grond hulle argumente baie sterk op die Bybel. En dit is sonder meer duidelik dat daar ’n bepaalde volgorde in die Nuwe Testament is: eers geloof en dan doop. Dit word in elke doopgeval duidelik gestel of geïmpliseer dat mense eers geglo het en toe gedoop is.

En daar is uitsprake wat dit onomwonde stel: “Elkeen wat glo en gedoop word, sal gered word” (Mark 16:16, NLV). Ook in die sendingbevel is die volgorde duidelik: Eers “maak dissipels”, dan “doop hulle” (Matt 28:19). En die 1953-vertaling het nog Handelinge 8:37 in gehad wat uit moderne vertalings weggelaat word met die argument dat dit ’n latere invoeging is. Dit is deel van die gesprek tussen Filippus en die staatsamptenaar uit Etiopië. Daar het uitdruklik gestaan: “Toe sê Filippus: As u glo met u hele hart, is dit (die doop) geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus die Seun van God is.”

Hierdie mense neem ook aanstoot teen allerlei kwinkslae om duidelike sake in die Bybel onder die mat in te vee. Dink maar aan Markus 16:16: “Wie tot geloof gekom het en gedoop is.” Hulle verwys selfs graag na die ou Statenvertaling: “Die gelooft zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.”

Die argument word dan gebruik dat ons hier geen volgorde het nie, net die twee sake wat nodig is: geloof en doop. Marais het hom indertyd sterk op die spesifieke vorm van die Griekse werkwoorde

(aoristus) beroep en daaruit afgelei dat daar geen volgorde aangedui is nie sodat die doop ook in die praktyk voor die geloof sou kon kom. Sy gevolgtrekking was eenvoudig: “Daarmee is dit nie meer moontlik om die kinderdoop eksegeties te stuit of as onwaarskynlik af te wys nie” (aw 83).

Ook Handelinge 2:28 is só benader. Ook hier is die werkwoorde vir “bekeer” en “gedoop word” in die aoristus wat dan sou beteken dat die volgorde ook omgekeer sou kon word en mense eers gedoop word en hulle daarna bekeer.

Sulke argumente hou nie water nie. Niemand sal dit toepas op volwassenes nie. Niemand gaan heidene doop en dan hoop hulle hoor later die evangelie en kom tot geloof nie. Dis duidelik net ’n argument om die kinderdoop te probeer red.

 

 

leefuitjoudoopMens wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike doop. Leef uit jou Doop (2011) deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn betrokke en uitdagende verduideliking bied van die doop.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en CUM vir hierdie vergunning.

 

Vir meer inligting oor CUM, besoek gerus hulle webblad by www.cumuitgewers.co.za

 


 

Skrywer: Prof Adrio König

 

image_pdfimage_print

You may also like...