Groot Doop – Francois Malan

image_pdfimage_print

‘n Leser vra:

My verloofde is groot gedoop, ek as baba in n NGK. Mag ons in n NGK trou?

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Julle mag in die NG Kerk trou. Die huwelik is, wat die staat betref  ’n wettige kontrak tussen twee mense, en die predikante van die NG kerk word deur die regering aangestel om huwelike wettig te bevestig. Die kerk het ook sy eie formulier vir die huwelik wat by so ’n geleentheid ook aan die paartjie voorgehou word, wat die Bybelse deel van die huwelik verduidelik, want die kerk beskou die huwelik as ’n verbintenis deur die Here van die man en die vrou.

Genesis 1:27 sê reeds by die Skepping: God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.

Jesus het Genesis 1:27 en Genesis 2:24 aangehaal in Mattheus 19:4-6 en gesê: Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af ‘man en vrou gemaak het nie? Daarom sal ’n man sy vader en sy moeder verlaat en aan sy vrou verbind word, en die twee sal een vlees wees’ sodat hulle nie meer twee is nie, maar een. Daarom sê Jesus: wat God saamgevoeg het, moet ’n mens nie skei nie.

In 1 Korinthiërs 7 antwoord Paulus die gemeente se vrae oor die huwelik. Gaan lees 7:1-8 oor die eenheid tussen man en vrou in die huwelik.

In Efesiërs 5:21-33 bespreek Paulus die huwelik as ’n verhouding waarin man en vrou aan mekaar onderdanig moet wees uit ontsag vir Christus. 

Die doop is die Here se teken en seël wat bevestig dat jy aan Hom behoort.

Groot mense wat tot bekering kom word gedoop omdat hulle in die Here Jesus glo as die Seun van God wat vir hulle sondes gesterf het en van hulle kinders van God maak wie se sondes vergewe is en wie se verhouding met God reggemaak is deur Jesus se sterwe aan die kruis.

Vir babas van gelowige ouers is die doop dieselfde teken en seël van God, op grond van God se verbond met die gelowiges dat Hy hulle God sal wees en ook die God van hulle nageslag. Vir Abraham het die Here gesê sy kinders en hulle nageslag moet hulle seuntjies op die agste dag besny as die teken dat hulle aan die Here behoort (Genesis 17:7-13). Jesus het die genadeverbond van God gemaak met almal wat in Hom glo en hulle kinders. Daarvan is die doop van seuns en dogters die uiterlike teken en seël dat die Here ons aangeneem het as sy kinders en dat ons moet lewe volgens sy woord. Jesus het gesê: ‘..moet die kinders nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemele behoort aan mense soos hulle (Matt 19:14; Markus 10:13-16; Lukas 18:15-17). Met die uitstorting van die Heilige Gees het Petrus gesê: ‘Bekeer julle, en laat elkeen van julle in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte geld vir julle, en ook vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, almal wat die Here God na Hom toe roep (Handelinge 2:38-40).

Skrywer:  Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...