Die NG Kerk en Sewendedag Adventiste

image_pdfimage_print

Die NG Kerk en Sewendedag Adventiste – Francois Malan

Deon vra:

Wat is die NG kerk (Sinode) se siening indien ‘n Sewendedagse Adventiste ‘n lid van hulle wil word? Moet ek n volledige NG kategese ondergaan? Of is dit nie nodig nie? Ek is Groot gedoop in die Adventiste Kerk. Getroud in NG en kinders gedoop in NG kerk. Is nou al 17 jaar n aktiewe NG kerk ondersteuner. Dankie

Antwoord:

Prof François Malan antwoord:

Ek reken nie dat ‘n volledige kategese nodig is nie, maar dat daar ‘n gesprek gehou moet word met die kerkraad se kommissie wat nuwe lidmate ondersoek. Daar is soveel ooreenstemming tussen die SDA en NGK oor die hoofsake van die geloof, maar daar is tog enkele minder belangrike sake wat uitgeklaar kan word. Daarna kan besluit word of jou naam net afgekondig kan word as nuwe lidmaat indien jy ‘n lidmaatsoordrag of bewys van die SDA indien, of na belydenis aflê voor die gemeente. Ek noem van die groot ooreenkomste en van die kleiner verskille.

Ooreenkomste

SDA en NGK glo

 •  in die Goddelike inspirasie van die Bybel en aanvaar dit as die enigste rigsnoer vir ons geloofslewe en gedrag
 •  in die liefdeseenheid tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees:
 1. die ewige Vader is die Skepper en Onderhouer van sy skepping wat uit liefde vir die wêreld sy Seun gestuur het om die mens se verhouding met God reg te maak sodat ons vir God sal lewe,
 2. die Here Jesus Christus is die ewige Seun van God, deur wie God alles geskep het en onderhou en aan wie ons as gelowiges verbind is om saam met Hom te sterwe aan ons sonde en op te staan om vir God te lewe
 3. deur die Heilige Gees kom die Vader en die Seun in ons gelowiges woon om ons aan die drie-enige God met geloof en liefde te verbind
 •  in die volle plaasvervangende lyding, sterwe en opstanding van Jesus Christus, wat vir ons die ewige saligheid as God se genadegawe gee, deur sy Gees wat die geloof in ons werk
 •  in die koms van Christus om te oordeel oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, en die gelowiges met Hom te laat deel in die ewige heerlikheid van God in die nuwe hemel en die nuwe aarde by God. Daarvan is die Heilige Gees die waarborg en eerste gawe van God aan ons.

Enkele Verskille

 •  Die SDA doop deur onderdompeling na belydenis van geloof.
 1. Die NGK aanvaar onderdompeling in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, maar omdat kindertjies ook gedoop word, word besprinkeling (Eksodus 24:8; Hebreërs 9:19-20; 1 Petrus 1:2) vir kinders van gelowiges gebruik en vir volwassenes na hulle belydenis van geloof . Persone wat in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees gedoop is, word nie weer gedoop nie. Vir die NGK is die doop die uiterlike bevestiging deur God dat Hy die persoon reeds as sy kind aangeneem het in die genadeverbond wat God met ons en ons kinders (vgl. Hand.2:39) gemaak het deur Christus se sterwe en opstanding, en die verkryging daarvan deur die geloof wat die Heilige Gees in ons werk.
 •  Die SDA onderhou die tien gebooie as ‘n vrug van die bekering en glo dat die voorskrifte van die tien gebooie vandag nog letterlik en geestelik van krag is. Daarom onderhou hulle ook die sewende dag as die rusdag.

Die NGK aanvaar ook die tien gebooie saam met die hele Skrif en Jesus se opsomming daarvan as liefde tot God en die medemens as die riglyn vir ons lewe in dankbaarheid teenoor die Here, maar vier die opstandingsdag van Christus as teken dat ons elke dag begin rus van ons bose werke in die krag van die Heilige Gees, en saam met Christus vir God begin lewe in die rus van die ewige sabbat (Kolossense 2:16-17; Romeine 14:5-6).

 •  Die SDA glo dat wanneer ‘n mens sterf, hy/sy in die graf rus (sieleslaap) tot die opstandingsmôre.

Die NGK glo ook in die opstanding van die liggaam op die opstandingsmôre

(1 Kor.15:52), maar dat ons met ons dood reeds by Christus is (Filippense 1:23; 2 Kor 5:1-10).

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...