Die Ou Apostels

image_pdfimage_print

Die Ou Apostels – Pieter Verster

Vraag:

’n Leser het ’n vraag gevra oor die Ou Apostels. Wat glo hulle en verskil dit van die ander kerke soos die NG Kerk , Gereformeerde Kerk , Hervormde Kerk en AGS.

Antwoord:

Prof. Pieter Verster antwoord:

Wanneer op die oog af na die geloofsbelydenis van die Ou Apostoliese Kerk gekyk word, is daar baie waarmee saamgestem kan word.

Hulle bely soos volg

Ons Glo

In een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde en alle dinge sienlik en onsienlik, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader van ewigheid af. God uit God, en Lig uit Lig, waaragtig God en waaragtig mens, verwek deur die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria, wat gely het, gekruisig is, gesterf het, neergedaal het na die hel, en op die derde dag opgestaan het, wat in die hemel opgevaar het en aan die regterhand van God die Vader sit, vanwaar Hy weer kom in heerlikheid, om die lewende en die dood te oordeel, en aan wie se koninkryk daar geen einde sal wees nie, en in die Heilige Gees wat deur die Profete spreek, waardeur ons die beeltnis van die Vader dra, en wat in ons leer en lei in alle waarheid, en dat Hy een enige Here is.

Ons Glo

In Sy heilige Apostoliese Kerk, die gemeenskap van die heilige en die Apostel tot ons gestuur as die gesalfde van Jesus Christus.

Ons Glo

In die bediening van die drie heilige sakramente, naamlik die Heilige Doop met water tot bekering in die Naam van Jesus Christus, die Heilige Avondmaal, waardeur ons vergifnis van sonde deur die bloed van Jesus Christus ontvang, en in die Heilige Verseëling, deur die handoplegging van ‘n Apostel van Jesus Christus, waardeur ons die Heilige Gees ontvang, en in die beginning van die drie heilige sakramente, aan die siele in die doderyk deur middel van die lewende vir die dode.

Ons Glo 

In die heilige skrifte, die Ou en Nuwe Testament, en in die vervulling van al die beloftes daarin vervat.

Ons Glo

Ons siele word in die liggaam van Jesus Christus gereinig en beklee met geregtigheid as lede van die sielebruid, sodat ons as kinders van God, Hom bo alles moet liefhê, en in onderdanigheid moet dien, die broederskap moet eer, en ons naaste moet liefhê soos ons self; sodat ons ter wille van die Here, ons moet onderwerp aan die owerhede, en magte wat oor ons gestel is, en dat ons alle verordeninge moet gehoorsaam, asook die wettige heersers van die land, waarin ons woon moet erken en respekteer, al gaan dit met benoudheid gepaard. Amen

Daar is egter baie wat ook tot diepe kommer stem.

Die kernsaak vind ons die erkenning van die Apostel wat gestuur is as die gesalfde van Jesus Christus. Volgens die Ou Apostoliese Kerk bestaan die apostelamp voort en moet die gesag van die apostel in hulle kerk erken word. Hierdie Apostel spreek volgens hulle die lewende woord. Die Apostel verkry buitengewone mag.

Wat moet ons in die lig van die Skrif hieroor sê. In die Skrif is die Apostelamp iets besonders. Hulle het Jesus gesien en kan getuig dat Hy hulle in die amp bevestig het. Hulle was buitengewone getuies van die Here. Hierdie amp bestaan nie voort nie en die toekenning van buitengewone gesag aan huidige Apostels moet bevraagteken word. Die Apostels in die OAK neem dan ook ‘n plek in in die kerk wat radikale beslissing vel en dus ook in direkte verhouding met Jesus staan. Dit moet afgewys word.

Die sakrament van verseëling wat deur die Apostel opgelê word waarmee die Heilige Gees ontvang word, is ook nie Skriftuurlik verantwoordbaar nie. Veral die verwysing na die siele in die doderyk stem ‘n mens onrustig. In Jesus se gelykenisse word die grens tussen lewe en dood duidelik geteken.

Wat die Skrif betref word die Bybel geestelik verstaan en die letterlike verwysings ook vergeestelik. Die implikasie is dat weinig van die Skrif ook as ware gebeure aanvaar word.

Sake soos die kruisiging van Jesus en sy opstanding is egter essensieel vir ons geloof.

Die OAK beskou homself as die enigste weg tot saligheid en enigeeen wat gered wil word moet by hulle aansluit. Juis daarom het hulle geen ekumeniese bande met ander kerkgenootskappe of organisasies nie, en verlang ook nie om sulke bande aan te knoop nie.

Waar die Apostelamp op enige wyse die wonder van geloof in Jesus wil beheer is dit verkeerd en lei tot ‘n verkeerde leer.

Vergelyk ook die volgende skakels

http://www.met.org.za/htm/Afrikaans/Wat%20jy%20van%20Ou%20Apostel%20kerk%20moet%20weet.htm 

http://af.wikipedia.org/wiki/Ou_Apostoliese_Kerk

 

Skrywer: Prof Pieter Verster

image_pdfimage_print

You may also like...