Die Ou Apostel Kerk

image_pdfimage_print

Die Ou Apostel Kerk – Pieter Verster

Vraag

‘n Leser het ‘n paar vrae oor Die Ou Apostel Kerk gevra. Prof Pieter Verster antwoord die vrae afsonderlik:

Ek wil graag my vorige vraag uitbrei. Ek het mos gevra indien ‘n persoon van Die Ou Apostel Kerk in ‘n verhouding is, en die priester keur dit nie goed nie om een of ander rede, sou hy dan sy lidmaat aanraai om die verhouding te verbreek?

Antwoord:

 

Prof Pieter Verster antwoord:

Die priester in die Ou Apostel Kerk het groot mag oor lidmate. Die lidmaat van die Ou Apostel kerk sou dan gehoorsaam moet wees aan die beslissing van die priester. Dit is duidelik dat die gesag van die priester nie uit die Woord afgelei word nie. Die gesag van Christus geld in die kerk. Alle ander gesag is afgeleide gesag en moet daaraan ondergeskik wees. Alhoewel die kerk wel tug mag toepas, moet dit altyd in liefde gedoen word en in afhanklikheid van Christus se gesag.

Vraag:

My vraag verder… al het hy dit dalk in die begin goedgekeur, maar sy lidmaat sal op ‘n stadium na hom toe gaan en sê, maar daar is deesdae verskille, rusie, sy of haar vriendin, vriend wil nie altyd meer by van die lidmaat se vriende gaan kuier nie, ens.

En veronderstel sy lidmaat sou dit nooit uit sy of haar eie wil, wou doen nie, het die ander persoon waarlik lief en weet dat daar aan die verskille gewerk kan word, sal die priester dalk aanraai, aandring daarop, dat sy lidmaat dit moet doen? Wat sou sy rede dan dalk daarvoor wees, dat sy lidmaat nie gelukkig sal gaan wees nie, en, en, en…….

En sal die lidmaat dan voel hy of sy moet dit doen omdat die priester nou so gesê het, want anders….., al is die lidmaat hoe lief vir die ander persoon, huil selfs baie, sou die lidmaat dan dalk se, ek wou “jou” nooit seermaak nie, wou jou net die beste gee, later dalk selfs sover gaan om vir die ander persoon te se, ek het jou nie lief nie!

Net om sodoende uit die situasie te kom?

 

Antwoord:

Daar rus groot verantwoordelikheid op elke individuele Christen. Ons kan nie ons verantwoordelikheid oordra op die predikant, priester of apostel of wie ook al nie. Elkeen van ons moet luister na die Woord van God en gehoorsaam aan Christus deur die Heilige Gees die Here dien. Die priester en predikant se taak is om die Woord uit lê en die gemeente te rig op Christus en Hom alleen.

Vraag:

Indien die ander persoon in ‘n ander kerk as Die Ou Apostel Kerk is, sou die priester dit ook as ‘n rede tot die beëindiging van die verhouding aanraai, selfs op aandring.

Kan dit ook wees, waar dit in die begin van die verhouding alles honkie dorrie was, maar dan skielik is daar aanhoudende verskille en rusie, erge rusie van tyd tot tyd?

Wat is die rede dan daarvoor?  Kon iemand v.d. OAK dalk ‘n vloek, of wat ook al uitgespreek het?

Maar as die ander persoon waarlik Die Here Jesus ken, Sy kind is, ‘n wedergeborene is, kan dit ‘n uitwerking he?

Moet so persoon dan dalk gaan vir bevryding?

En ten laaste, mens kan maar net ernstig Bid vir so iemand van die OAK om waarlik ‘n ontmoeting met Die Here Jesus te hê.

Antwoord:

Christus is die Here van die kerk en moet gehoorsaam word. Hy lei ons deur sy Woord en Gees. In diepe afhanklikheid van die Here moet ons soek na die waarheid van God se Woord. Dit moet alles in ons lewe bepaal, ook ons verhoudinge. Mens kan inderdaad bid vir iemand van die OAK om waarlik die volkome bevryding in Jesus te ervaar. Jesus doen wondere, kan red en genees. Ons moet in afhanklikheid na Hom toe gaan, ook in krisisse. Jesus kan alle vloeke en bedreiginge afwend en ons help om dit te oorkom. Maar dan moet ons ons rig op Hom en Hom alleen en nie op mense en menslike oorwegings nie. Die reformasie het die volgende beginsels neergelê: Die Skrif alleen, genade alleen, geloof alleen en in alles Jesus Christus alleen. Daaraan moet ons bly vashou. Verhoudinge moet ook daarop bou en daaruit lewe.

 

Skrywer: Prof Pieter Verster

image_pdfimage_print

You may also like...