Leef uit jou Doop: 5.2 Moet ons Jesus deur die water volg?

image_pdfimage_print

Leef uit jou Doop: 5.2 Moet ons Jesus deur die water volg? – Adrio König

5.2 Moet ons Jesus deur die water volg?

Moet ons Jesus regtig deur die water volg? Kan ons Jesus regtig deur die water volg? Is Hy ook in sy doop ’n voorbeeld vir ons? Kom ons kyk wat ons oor sy doop in die Nuwe Testament kry. 

Die betekenis van Johannes se doop

Kom ons kyk eers na die betekenis van Johannes se doop. Kom ons vergelyk dit met die Christelike doop wat ons vandag het en wat Jesus eers aan die einde van sy lewe ingestel het (Matt 28:19).

♦  Johannes het nie in die Naam van die Vader en die Seun en die Gees gedoop nie.

♦  Johannes se doop kon mense nog nie deel gee aan Jesus se kruis, begrafnis en opstanding nie omdat Hy nog geleef het.

♦  Johannes se doop was nie ’n sakrament nie omdat dit ’n bekeringsdoop was. Dit word konsekwent in die Nuwe Testament “die doop van bekering” genoem, terwyl die Christelike doop nooit só genoem word nie. In Johannes se doop het dit gegaan oor dit wat die mens doen, die mens se bekering en belydenis, terwyl dit in die Christelike doop gaan oor dit wat God doen. Dit is waarom ons dit ’n sakrament noem.

Net dit alleen maak dit al vir ons onmoontlik om Jesus in sy doop te volg. Ons het nie meer daardie doop waarmee Hy destyds gedoop is nie. Ons het nou die Christelike doop, nie meer Johannes s’n nie. Dié het lankal uit die lewe van die kerk verdwyn. Trouens alreeds in die Nuwe Testament self is mense wat deur Johannes gedoop is, deur Paulus “oorgedoop” (Hand 19:1-7). Dis dus duidelik dat ons in die Christelike doop iets het wat heeltemal anders is as Johannes se doop. Maar daar is ’n saak wat nog belangriker is in Jesus se doop.

 

Die uniekheid van Jesus se doop

Jesus gaan na Johannes waar hy in die Jordaan doop (Matt 3:13-17). Hy gaan om gedoop te word. Dis merkwaardig dat Johannes nie wil nie (14). Waarom sou dit wees? Johannes se doel is om mense te doop. Dis sy werk. Maar hy wil nie vir Jesus doop nie? Die rede lyk my voor die hand liggend. Johannes het ’n bekeringsdoop gedoop. Hy het sondaars gedoop wat hulle bekeer het. Hulle doop was deel van hulle getuienis van bekering. Maar dan kon Jesus nie gedoop word nie. Hy is nie ’n sondaar nie. Hy moet Hom nie bekeer nie. Maar Jesus dring daarop aan. En dit nadat Hy erken het Johannes is eintlik reg. Dis tog wat die “nogtans” beteken: “Johannes, jy is heeltemal reg, eintlik behoort jy My nie te doop nie, maar jy moet dit nogtans doen.”

 

Wat gaan hier aan? Jesus gee die rede aan waarom hierdie ongewone, eintlik onpaslike doop tog bedien moet word: “Want só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul” (1953). Wat kan dit beteken? In watter sin moes Jesus “geregtigheid vervul”? Sondaars moet dit doen om in die regte verhouding met God te kom. Maar Jesus is in die regte verhouding. Hy het nie geregtigheid nodig nie.

 

Maar ons het. En later sal Paulus baie skryf oor die geregtigheid wat ons moet hê, maar nie self het nie, en wat Christus dan vir ons verdien het by God (oa Rom 3). Is dit nie wat hier aan die gang is nie? Hy moet deur sy doop “alle geregtigheid vervul”. Beteken dit nie dat Hy nie net eers aan die kruis in ons plek gestaan het nie, maar al tydens sy doop? Is dit nie wat Paulus bedoel as hy skryf: “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees” (2 Kor 5:21). Deur Hom te laat doop, tree Jesus as ’n sondaar op.

 

Net so sterf Hy later aan die kruis as sondaar – maar in beide gevalle was dit oor ons sonde, nie oor sy eie nie. Maar dan lê sy doop deur Johannes op heeltemal ’n  ander vlak as iets waarin ons Hom moet navolg. Ons kan selfs nie. Ons kan nie in ander se plek voor God gaan staan soos Hy nie.

 

 

leefuitjoudoopMens wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike doop. Leef uit jou Doop (2011) deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn betrokke en uitdagende verduideliking bied van die doop.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en CUM vir hierdie vergunning.

 

 

 

Vir meer inligting oor CUM, besoek gerus hulle webblad by www.cumuitgewers.co.za

 

  

 

 

 

Skrywer: Prof Adrio König

 

image_pdfimage_print

You may also like...