Maak die wêreld jou gemeente

image_pdfimage_print

Let it be understood that those who are not found living as Christ tought are not Christians, even though they profess with their lips the teachings of Christ – Justinus die Wysgeer

Maak die wêreld jou gemeente

Jesus se laaste opdrag aan sy dissipels (Matteus 28:18 – 20) is die kern van die Christelike geloof. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels. Dit beteken elke gelowige is ‘n sendeling; dit beteken die plaaslike gemeente moet sendelinge uitstuur om die boodskap van Jesus se evangelie te verkondig. Die vraag is nie: Getuig ek vir Christus nie, maar; Waar getuig en vir Christus?

 

 Het buitelandse sending nie dalk plaaslike sending benadeel nie? Baie gemeentes is doodtevrede om by te dra tot buitelandse sending terwyl hulle lidmate onkundig is oor hulle persoonlike verantwoordelikheid. Sending vir die plaaslike gemeente begin in sy plaaslike gemeenskap. Hoe beweeg ons mense buite die konteks van die plaaslike gemeente:

  • Gebed: Bid dan, die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes (Matteus 9:38).
  • Onderrig: leer die lidmate. Elke preek moet een of ander toepassing hê oor hoe ons ons geloof moet uitleef.
  • Identifiseer mense: Sonder Barnabas en Saulus vir My af om die werk te doen waarvoor Ek hulle geroep het (Handelinge 13:2).
  • Vra: Wie kan Ek stuur?             Wie sal die boodskapper wees? Ek het geantwoord: “Hier is ek! Stuur my! (Jesaja 6:8).
  • Werf: Kom hier! Kom saam met My en Ek sal julle vissers van mense maak (Matteus 4:19).
  • Opvoeding: Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe (Titus 2:12).
  • Stuur: Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan (Handelinge 13:3).
  • Gee die nodige hulpbronne: sendelinge moet gereeld van die nodige hulpbronne voorsien word.
  • Terugvoering: Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom en gesê: “Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u Naam” (Lukas 10:17).
  • Beloon:mense moet beloon word vir hulle opoffering. Die leiers moet gereeld die gemeente inlig oor die sukses van die sending.

 Die Heilige Gees het aan elke plaaslike gemeente die gawes gee wat vir suksesvolle bediening benodig word. Moenie selfsugtig wees met die hulpbronne wat God voorsien nie – reik uit buite die gemeente.

 

image_pdfimage_print

You may also like...