Maak dissipels

image_pdfimage_print

 

We ought to read the Scriptures with the express design of finding Christ in them – Johannes Calvyn

 

Maak dissipels

Dissipelskap lyk nie na ‘n goeie manier om ‘n koninkryk te bou nie. Gewoonlik gaan dit oor oorloë en groot geld. Maar Jesus sluit sy verblyf op aarde af deur sy dissipels opdrag te gee om dissipels te maak. Is dit nou hoe jy ‘n koninkryk moet bou? Jesus leer sy dissipels om nie vir vandag of môre te leef nie, maar met die oog op die ewigheid. Ons leer ander om Jesus te volg; ons bid vir die invloed van die evangelie; ons verkondig God se woord – alles met die oog op die laaste dae. Ons mag nou vrugte sien, maar die einddoel is om aan die einde volwasse gelowiges aan God voor te lê.

Mark Dever sê dat om dissipels te maak, gaan oor ‘n verhouding waarin jy onderrig, regstel, modelleer en liefhê. Dit vereis nederigheid.

 

  1. Onderrig

Die kern van dissipels maak, is onderrig. Ons onderrig met woorde – al die woorde waarmee Jesus sy dissipels onderrig het. Daarom moet ons sistematies die Bybel lees – Ou en Nuwe Testamente. Ons moet ook goeie boeke lees. Mense leer ook as hulle geestelik betekenisvolle gesprekke het. Vra jou vriende wat God hulle geleer het die afgelope week; vertel hulle van wat God jou geleer het van Homself. Kleingroepe han hierdie tipe verhoudings fasiliteer.

 

  1. Regstel

Soms vereis die maak van dissipels dat jy iemand moet waarsku oor die keuses wat hy maak. Mense groei as jy hulle waarhede leer, maar ook as jy besondere foute regstel. Deel van Christenwees is om te besef dat sonde ons mislei en dat ons ander gelowiges nodig het om die dinge te sien wat ons nie self raaksien nie. Net so moet ons ander uitnooi om ons foute uit te wys – maak dit vir hulle maklik om dit te kan doen. Uiteindelik is die taak van regstelling die hele gemeente se taak. Dit mag selfs nodig wees om so ‘n persoon uit die kerk te ban (Matteus 18:15 – 20). Die oorgrote meerderheid van regstelling in die gemeente  moet in die privaat geskied.

 

  1. Modelleer

Jesus het sy dissipels geleer dat hulle mense moet leer om te gehoorsaam. Die doel van dissipelskap is om lewens te verander. Dit behels meer as om ‘n boek te lees met ‘n ander persoon. Ons moet ons hele Christelike lewe voor ander uitleef. Jesus is die voorbeeld wat ons moet volg. Ons kommunikeer nie net met ons woorde nie, maar met ons hele lewens. Dit behels meer as onderrig in ‘n kalskamer. Dit vereis onderrig soos ons kry by vakleerlinge. ‘n Vakleerling leer deur te luister, te kyk en deel te neem. Met verloop van tyd kry die vakleerling meer verantwoordelikhede.

 

  1. Liefde

Dissipelskap is ‘n vorm van wedersydse liefde. Ons word dikwels geseën en in die geloof bemoedig deur diegene wat ons leer.  Saam leer ons wat Paulus in Kolossense 3:16 sê: Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Ons moet ander gelowiges liefhê en hulle help wetende dat ons in die proses baie by hulle kan leer. Om dissipels te maak is nie net die werk van kundiges nie – dit is die werk van elke gelowige.

 

Die plaaslike gemeente is die beste plek vir hierdie verhodings om te groei. Ons moet egter onthou dat sekere mense net eenvoudig sal wegbeweeg. Ons moet dit in nederigheid aanvaar.

 

image_pdfimage_print