Mense wat tussen God en mens staan (Priesters)

image_pdfimage_print

Mense wat tussen God en mens staan (Priesters)

Die Bybel praat van priesters en in party kerke kry ons vandag nog mense wat priesters genoem word.

Eintlik is elke gelowige ʼn priester vir Hom (1 Petrus ). Wat beteken dit nou?

Wel, priesters het in die heiligdom van die Here gewerk. Hulle moes sorg dat alles reg was wat nodig was om die Here behoorlik te dien. Hulle moes dan ook namens die volk by die Here intree met offers en sulke dinge. Hulle het dus mense by God verteenwoordig. Maar die omgekeerde is ook waar. Hulle het ook namens God tussen die mense gewerk. Hulle het mense met die raad en daad van God bygestaan. So gesien, was hulle dus mense wat tussen God en mense gestaan het. Hulle het God vir mense toeganklik gemaak en mense na God toe gebring.

As die Bybel dus sê dat elkeen wat in Jesus glo eintlik ook ʼn priester is, beteken dit dat ons in die wêreld mense moet wees wat tussen God en mense staan. Ons moet namens God hande van liefde, reinheid en genesing na mense toe uitsteek en ook namens mense ons hande na God toe uitstrek. Ons is God se mense in die wêreld en daarom moet ons die kontakpunt tussen God en mense in hierdie wêreld wees, daar waar die vonk tussen mens en God skiet.

 

Boek: Geloof in Aksie-Bybel

Skrywers: Prof Jan van der Watt, Dr Stephan Joubert, Dr Johan Smith

UItgewers: Christelike Uitgewers Maatskappy

 

image_pdfimage_print