Met hart en siel

image_pdfimage_print

Met hart en siel – Francois Malan

Dolf Dreyer vra:

Ons moet God liefhê met ons hele hart, siel en verstand. Wat is die verskil tussen “hart” en “siel”?

Antwoord:
Dr Francois Malan antwoord:

Die liefdesgebod in Markus 12:30,32 lui

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou

hele verstand en met al jou krag

Daarvan het Matteus 22:37 drie genoem:

Hart, siel en verstand

Lukas 10:27 noem al vier: hart, siel, krag, verstand.

 

Jesus gebruik hier Deuteronomium 6:5,6 se:

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou

krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het moet in jou gedagtes (letterlik:

hart) bly.

Wat in die Griekse vertaling van die Ou Testament (Septuaginta) vertaal is as:

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele denke, en met jou hele siel en met al

jou krag. En hierdie woorde, alles wat Ek jou vandag beveel, moet in jou hart en

in jou siel wees.

 

Die Hebreeuse woord ‘hart’ in die Ou Testament het baie betekenisse: die fisiese hart, die setel van jou lewenskrag, die setel van jou emosies, jou geneigdheid, jou wil of bedoeling, jou verstand, jou hele denke, jou gewete, jou lewe.

Die Griekse woord vir ‘hart’ in die Nuwe Testament word slegs figuurlik gebruik vir die bron van jou innerlike lewe, jou denke.

Die Hebreeuse woord vir ‘siel’ in die Ou Testament se betekenisse is o.a. die letterlike keel, asem, jou lewe, jou persoon, jou persoonlikheid, ʼn mens,  jou emosies soos jou verlange, jou buie, jou wil.

Die Griekse woord vir ‘siel’ in die Nuwe Testament dui jou binneste aan: denke, gedagtes, gevoelens, wese; jou lewe, jou persoon.

Die betekenisse van die twee woorde ‘hart’ en ‘siel’ loop oormekaar. Terwyl ‘hart’ die bron van die denke en gesindheid van die mens beklemtoon, lê die klem met ‘siel’ miskien meer op die uitwerking daarvan op jou persoon en jou lewe. ‘Al jou kragte’ verwys dan meer na jou toepassing daarvan in jou optrede en dade. Maar die liefdesgebod wil eintlik onderstreep dat jy, die hele mens, met al wat jy is en het, die Here moet liefhê.

In Handelinge 4:32 word gesê: die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed vir net homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel.

Met ‘hart en siel’ word die eengesindheid van die gelowiges uitgedruk, dit wat jou lewenswyse bepaal.

Outeur: Dr Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...