Moet Christene lees?

image_pdfimage_print

We talk of the second coming; half the world has never heard of the first. —Oswald J. Smith

 

Moet Christene lees?

Is dit belangrik dat Christene moet lees? Verander die Internet die manier waarop ons lees? Tony Reinke (Lit! A Christian Guide to Reading Books) hanteer onder andere hierdie vrae in sy boek.

 In sy wysheid het God bepaal dat geletterdheid ‘n belangrike rol in die openbaarmaking van sy plan moet speel. Meer as 300 verse in die Bybel verwys na wat geskryf is – ‘n terugblik na wat vantevore geskryf is. Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees (Romeine 15:4).

 

 

As dit dan so is, kan ongeletterde mense Christene wees? Beslis. Baie van die vroeë Christene was ongeletterd. Maar hierdie onvermoë om te lees, het nie hulle trou aan die evangelie benadeel nie. Hulle het die evangelie deur mondelinge oordrag geleer. Hulle was Bybels geletterd ten spyte van hulle ongeletterdheid. Bybelse ongeletterdheid is ‘n baie groot probleem – ‘n probleem wat al hoe groter word.

 

Daar is vandag ‘n nuwe neiging besig om te ontwikkel: ons skandeer baie vinnig dosyne kort artikels op die Internet. Ons word elke dag oorval met inligting – veral op die digitale media. Ons skandeer net vinnig artikels om te bepaal watter artikels meer tyd en aandag benodig en watter ons maar kan ignoreer. Om te skandeer, is ‘n vaardigheid wat ons nodig het om te oorleef. Ons moet egter onthou waarvoor dit gebruik moet word: om tussen noodsaaklike en onnodige inligting te onderskei. Die probleem is dat hierdie tipe lees nou die norm geword het vir alles wat ons lees. Dit skep ‘n baie groot probleem vir Christene wat God se ewige Woord besit.

 

Die doel van lees, is die leer van nuwe dinge, om nuwe waarhede te ondervind en om te verander. Dit wat my lewe die meeste uitgedaag en verander het, is die hulpbronne waaraan ek die meeste tyd spandeer het. Hoe vinniger ek skandeer, hoe minder blywende impak het dit. Kort stukkies op die sosiale media kan ons denke bevestig, maar hulle vereis nie die belegging in tyd wat nodig is om my denke te verander nie.

 

Die probleem is dat baie min Christene betekenisvolle tyd belê om werklik God se einddoel te ontdek. Bybellees is gemeenskap met God. As Christene glo ons dat God daar is, dat Hy luister en praat. Dit gaan nie net oor die inneem van inligting nie Om die Bybel te lees, is ‘n geestelike dissipline waar ons van God hoor. Dit kan ons nie regkry deur vinnig ‘n stukkie in die Bybel te skandeer nie. Ons moet stadig en nadenkend lees.

 

Maar om artikels te skandeer is so ingebou in ons dat ons dit moeilik vind om stadig te lees en na te dink oor wat ons lees. Hoe nou gemaak?

  • Maak jou los van digitale afleidings. Skakel jou foon af, los jou e-posse, kry vir jou ‘n stil plekkie, neem jou Bybel en ‘n pen en begin lees en nadink. Die eerste paar keer gaan dit moeilik en ongemaklik wees Geleidelik kom jy die verskil agter en begin jy hierdie stil tydjie waardeer en beskerm.
  • Lees boeke wat jou uitdaag – jy kan nie vir Shakespeare skandeer nie. Lees stadig, ontsyfer die betekenis van woorde, lees moeilike gedeeltes twee of drie maal deur. As jy besef dat die lees van die Bybel waardevol is, moet ons ons dissiplineer om stadig te lees en diep na te dink oor die betekenis van dit wat ons lees.
  • Ouers moet hierdie stadige lees vir hulle kinders modelleer. As jy huisgodsdiens hou lees stadig, verduidelik die onbekende woorde en help almal om die betekenis van die gedeelte te verstaan.

 

Scripture is a banquet feast for the soul. Scanning through the Bible in haste is like jogging through a gourmet buffet. Such haste leads to information indigestion and biblical illiteracy …  most sadly, scan-reading the Bible leads to spiritual malnourishment. God nooi ons uit na hierdie fees – geniet dit.

 

image_pdfimage_print