‘n Nuwe Kategismus: Vraag 25

image_pdfimage_print

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 25

Vraag:

Beteken Christus se dood dat al ons sondes vergewe kan word?

 

 

Antwoord:

Ja. Omdat Christus se dood ten volle die straf vir ons sondes betaal het, reken God in sy genade Christus se geregtigheid aan ons toe asof dit ons eie is. Hy sal nie meer ons sondes onthou nie. [Onderstreepte gedeelte is die antwoord vir kinders.]

 

Teksgedeelte:

Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees (2 Korintiërs 5:21)

 

Kommentaar:

Alhoewel een sonde voldoende vir verdoeming is, lei die vrye gawe van God se genade in Christus dat baie oortredings vrygespreek word. Hiervan kan ons seker wees, want die geregtigheid van Christus is God se geregtigheid en God sal dit verheerlik. Dit sal vas staan vir diegene wat in geloof dit op hulle daaglikse sondes toepas totdat hulle eendag ophou lewe. Vir hierdie rede is die seun van God tot sondaar gemaak – sodat ons van die sonde vrygestel kan word. As al ons sondes op Christus gelê nie God se liefde vir Hom kon wegneem nie, sal hulle ook nie God se liefde vir ons kan wegneem nie, omdat deur Christus se bloed ons siele van sonde gereinig is. O genade van alle genade dat Hy waarborg dat Hy ons syne sal maak op so ‘n manier. Al die engele in die hemel staan verwonderd hieroor; selfs sy Seun, wat nie alleen ons natuur en slegte toestand aanvaar het nie, maar ook ons sondes op Hom geneem het, staan verwonderd.  Omdat ons sondes weggeneem is deur Christus het God ons as sy eie aanvaar. Christus is nou in die hemel waar Hy vir ons verskyn. Totdat Hy ons huis toe bring – na Homself toe – en ons aan die Vader voorlê as syne vir altyd.

 

Hierdie kommentaar is deur Richard Sibbes (1577 – 1635), ‘n Engelse Puriteinse teoloog, geskrywe. In die vroeë 17de eeu staan hy in Londen bekend as the Heavenly Doctor Sibbes. Hy was die leraar by Gray’ Inn in Londen en Hoof van Catherine Hall in Cambridge. Sy bekendste werk was The Bruised Reed and Smoking Flax.

Hierdie kommentaar kom uit sy preek  Of Confirming this Trust in God in The Soul’s Conflict and Victory over Itself by Faith (London: Pickering, 1837), 325–326.

 

Verdere leesstof

 “Sinlessness” in Concise Theology, by J. I. Packer.

 

Gebed

O, Here, ek verdien nie eers ‘n vlugtige blik op die hemel nie, en ek kan nie deur my werke myself verlos van my sonde, die dood … en hel nie. Nogtans het U u Seun, Jesus Christus, aan my gegee wat kosbaarder as die hemel is en sterker as sonde en die dood … en die hel is. Daarom verheug ek my in U en prys en dank U, o God. Sonder dat dit my iets kos en uit genade het U aan my u ontelbare seëninge in u Seun gegee. Deur Hom neem U sonde, die dood … en die hel weg van my en gee aan my alles wat aan Hom behoort. Amens.

 

Hierdie gebed is deur Martin Luther (1483 – 1546) geskryf. Hy was ‘n Duitse Protestantse pastoor en Professor van Teologie. Hy was die seun van ‘n mynfamilie. Hy was veronderstel om ‘n prokureur te word, maar sluit aan by ‘n klooster. Op 31 Oktober 1517 spyker hy sy 95 stellings aan die deur van die kerk in Wittenberg. Dit lei tot die Hervorming. Sy weiering om sy skrywe in opdrag van Pous Leo X en Keiser Karel V  terug te trek, lei tot sy uitbanning. Luther het baie werke geskryf, insluitend sy klein en groot kategismusse. Hy preek honderde preke in kerke en by universiteite.

Hierdie gebed kom uit Luther’s Prayers, geredigeer deur by Herbert F. Brokering, uit die vertaling deur Charles E. Kistler (Minneapolis: Augsburg Books, 1967), 15–16.

 

 

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het slegs die gedeeltes vertaal.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...