Wat is AS-Woensdag?

image_pdfimage_print

blog

Let us not be satisfied with a mediocre life – Pous Franciskus

 

Wat is AS-Woensdag?

As-Woendag is die eerste dag van Lent in die Westerse Christendom. Dit is die begin van ‘n ses weke periode van boetedoening en geestelike vernuwing. Dit word deur die Rooms-Katolieke Kerk en baie Protestantse tradisies erken. In meeste Ortodokde traisies word die dag nie erken nie.

 

Hoekom die as?

In die antieke tyd is hartseer en beroudikwels visueel uitgedruk. Dikwels os sakklere, ‘n growwe mateiaal gedra en stof en as op hulle koppe gegooi. Die vroeë kerk het hierdie tradisies in gedagte gehad toe hulle ‘n geleentheid ir visuele berou oor ons sondes geskep het. Dit herinner ook aan die stof waaruit Adam gemaak is –die mens se streflikheid en aanspreeklikheid teenoor God.

 

Waar kom die as vandaan?

Na Palm-Sondag wat herinner aan Jesus se intog in Jerusalem is die takke verbrand. Ad die as is gehou vir die volgende jaar se AS-Woensdag.

 

Wat gebeur by due diens op AS-Woensdag?Dit nooi mense uit om boete te doen. Dit is ‘n dag van vas en nadenke. Die diens sluit gewoonlik in die voorlees van Psalm 51 en uit Jesus se bergrede oor gebed, vas en die gee van offers (Matteus 6:1-18) Op ‘n sekere punt in die diens kom die lidmte na vore die piester of pastor steek sy vinger in die bak met as en maak die teken van die kruis op die voorkop en sê: “Onthou dat jy stof is en dat jy na stof sal terugkee.” Die diens mag afsluit met die liturgie van die nagmaal.

 

Wat is Vaste aand?

Dit is die Dinsdag voor As-Woensdag.Dit beteken om te bely. Hier word ‘n oproep op gelowiges gedoen om hulle sondes teenoor die priester te bely. Omdat Lent ‘n seioen van onttrekking van sekere plesier insluit (vas en ander praktyke.) Die voorafgaande dae was dikwels vol allerhande toegewings teenoor dit wat die boetedoeners hulle gaan ontsê tydens Lent. Op die Dinsdag is dikwels pannekoek geëet. So is van die melk, botter eiers en olie op  gebruik, want hulle was tydens Lent verbode. MARDI Gras (letterlik Vet Dinsdag) het mense hulle te buite gegaan en hulle ooreet.

Wie kan die as ontvang?

Elkeen wat die diens bywoon Hierdie is nie ‘n sakrament nie en daaraom is almal welkom Mense word selfs in die strate geroep om aan die boetedoening deel te neem.

Wie onderhou AS-Woensdag?

Die is grootliks ‘n besluit van denominasies. Baie kerke erken nie die liturgiese seisoene nie. Rooms-Katolieke vier Lent en As-WoENSDAG. Ortodokse tradisies het ‘n ander benadering ot Lent . Die datums van hulle vierings verskil van dié die Westerse kerk. By die ORTODOKSE Kerk gaan ‘n vier Sondae voorbereidingsperiodelant vooraf. Tydens hierdie tyd word die vas meer intens Die laaste Sondag voor Lent is dn vergifnis Sondag

 

image_pdfimage_print