‘n Profeet soos Moses (3)

image_pdfimage_print

By faith we expect rich harvest fields and breaking nets, for the gospel is specifically designed to bear fruit. —Jack Miller

 

‘n Profeet soos Moses (3)

Ek sal ‘n profeet vir julle na vore laat kom, een van julle volksgenote. Hy sal soos jy wees. Ek sal my woorde in sy mond gee, en hy sal vir sy volksgenote alles sê wat Ek hom beveel (Deuteronomium 18:18).

Na hierdie belofte het baie jare verloop, maar geen profeet wat Moses se gelyke was, kom na vore nie. God het egter nie stil gesit nie. Hy rig die geskiedenis op die pad wat Hy verkies het. Langs die pad gebruik Hy profete om betekenis aan sy optrede te gee. Hierdie profete wys vooruit na wat Hy beplan het. Hierdie profete vertel herhaaldelik van Een wat sou kom.

 

Ons weet dat hierdie Een wat sou kom uit die geslag van Dawid sou kom; dat Hy as priester vir altyd sal dien; dat Hy uit die hoogste plek – God se regterhand – sal regeer. Hulle sien hierdie Een as profeet, priester en koning – almal in dieselfde Persoon. Hy is die beloofde Messias.

 

In Israel is ‘n persoon as koning of priester of profeet met olie gesalf. Dit was dan die teken van sy gesag om leiding te gee. Messias of Christus beteken beide gesalfde. Jesus Christus pas die beskrywing van die Messias, soos deur die Ou Testamentiese profete geskilder. Hy doen magtige dade; Hy genees blindes, dowes, stommes, lammes; Hy maak storms stil; Hy loop op die water; Hy gee lewe terug aan dooies. Na die opwekking van die weduwee van Nain se seun deur Jesus sê die mense: “‘n Groot profeet het onder ons opgestaan,” en “God het na sy volk omgesien.” (Lukas 7:16).

 

Die mense van sy tyd het baie geargumenteer oor wie hierdie Jesus nou werklik is. Van hulle kom tot die gevolgtrekking: Wanneer die Christus kom, sal Hy tog seker nie meer wondertekens doen as wat hierdie man gedoen het nie? (Johannes 7:31).

 

Toe Jesus Jerusalem vir die laaste keer op ‘n donkie binnery, het die skare hulle klere en boomtakkies op die pad voor Hom gegooi. Hulle roep onder andere uit: Prys die Seun van Dawid … Loof die Koning (Matteus 21:8 – 11; Lukas 19:37 – 38).

 

image_pdfimage_print