NEHEMIA – KONFLIKBESTUUR (2)

image_pdfimage_print

Character may be manifested in the great moments, but it is made in the small ones. —Phillips Brooks

 

Nehemia – Konflikbestuur (2)

Daar is al heelwat boeke oor Nehemia as leier geskryf. Nou het nog ‘n nuwe boek verskyn: Leader after God’s own Heart deur Jim George (2012). Kom ons kyk na sekere aspekte van Nehemia se leierskap.

 

Kenmerk #10: Konflikbestuur … gee krag aan jou leierskap

 

Beginsels van konflikhantering

 

Konflik is ‘n lewensfeit. Jou drome en ideale ontlok dikwels teenstand. Jy moet leer hoe om konflik te hanteer. Goue reël: Jy gaan nooit almal tevrede stel nie, maar jy moet altyd die Here tevrede stel. Christene moet Paulus se raad onthou: Laat ons ons dan eers beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder (Romeine 14:19). Maar al het jy Salomo se wysheid en Job se geduld sal jy steeds met konflik gekonfronteer word.

  • Aanvaar konflik as ‘n werklikheid. Solank as wat daar mense met verskillende menings of verwagtings of doelwitte is, sal daar altyd konflik wees. Verwag verskille; as hulle kom moet hulle nie ignoreer nie.
  • Besef die eindresultaat van ‘n konflik hoef nie noodwendig negatief te wees nie. Humeure vlam op; verhoudings word gespanne – alles negatief. Maar ons kan die konflik in ‘n beter rigting kanaliseer. Leiers moet konflik in ‘n positiewe rigting kanaliseer.
  • Konfronteer konflik vinnig. Konflik is gewoonlik die gevolg van sake wat nie opgelos is nie. Hanteer alle sake met ‘n oop gemoed; bly gefokus; maak oplossing jou top prioriteit. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe (Matteus 5:23 – 24).
  • Bepaal die rede vir die konflik. As jy die oorsaak vasgestel het, kan jy die bron en nie die simptome hanteer. In meeste gevalle kan ‘n konflik op ‘n vriendelike manier opgelos word as beide partye bereid is om in vrede te onderhandel. In Nehemia se geval was die konflik nie oor oppervlakkige sake nie. Hy besef dat hy dit nie op sy eie sou kon hanteer nie. Hy vra dus vir God om tussenbeide te tree. As konflik ontstaan, moet ons gebed on beginpunt maak.
  • Beperk die konflik tot diegene wat tot die oplossing kan bydra. As jy probleme het met ‘n persoon stap direk na hom toe. Moenie ander betrek nie omdat dit die verhouding mag vertroebel. Oor konflik tussen gelowiges het Jesus duidelike riglyne gegee (Matteus 18:15 – 17).
  • Kry ‘n oplossing. Jou benadering moet wees dat daar geen verskille is wat nie bygelê kan word nie. As mense bereid is om saam deur die sake te werk, is ‘n positiewe uitkoms meestal te verwagte. Oor die algemeen verlang mense vrede – ongelukkig op hulle voorwaardes.

 

Drie eienskappe wat Nehemia gehelp het om konflik te hanteer, is steeds belangrik.

  • Karakter. Sy sterkte van karakter het sy oorsprong in sy liefde vir en verstaan van God se woord. As jy die bestudering van God se woord verwaarloos, verloor jy die anker van jou karakter. As dit gebeur verloor jy jou vermoë om te onderskei en op te tree.
  • Vertroue. Nehemia het vertroue in sy doelwit gehad – hy het nooit oor sy roeping getwyfel nie. Jy mag nie toelaat dat konflik jou aandag van jou verantwoordelikhede en roeping wegtrek nie.
  • Moed. Moed is nie die afwesigheid van vrees nie – dit is die beheer van vrees. Ten spyte van al die konflikte staan Nehemia vas en vertrou die Here.

Hierdie drie kenmerke ondersteun jou as jy konflik hanteer. As enigeen van hierdie kenmerke afwesig is, word jy minder doeltreffend om konflik te hanteer. Jy moet hierdie drie kenmerke ontwikkel.

 

Volgende keer gaan ons die elfde kenmerk van ‘n leier hanteer – visie.

 

image_pdfimage_print

You may also like...