NEHEMIA – PROBLEEMOPLOSSING (1)

image_pdfimage_print

Sometimes the poor are praised for being thrifty. But to recommend thrift to the poor is both grotesque and insulting. It is like advising a man who is starving to eat less. Oscar Wilde, The Soul of Man under Socialism

 

Nehemia – Probleemoplossing (1)

Daar is al heelwat boeke oor Nehemia as leier geskryf. Nou het nog ‘n nuwe boek verskyn: Leader after God’s own Heart deur Jim George (2012). Kom ons kyk na sekere aspekte van Nehemia se leierskap.

 

Kenmerk #9: Probleemoplossing … verfyn jou leierskap

Na  ek dit oorweeg het, het ek die skuld op die vooraanstaande burgers en die ampsdraers gelê en vir hulle gesê: “Julle is besig om julle volksgenote uit te buit (Nehemia 5:7).

 

Nehemia is bemoedig met die vordering van die muur, maar van die mense bring nou ‘n nuwe klagte na vore. Nou is die probleem nie buite nie, maar verdeeldheid en twis onder die Israeliete self. Die vyande besef dat interne twiste kan bereik wat hulle nie kon doen nie – staking van die bou van die muur. Die Israeliete is nou hulle eie grootste vyand. Die vooraanstaande burgers en ampsdraers word vir Nehemia ‘n groot probleem. Ons en ons volksgenote, hulle seuns en ons seuns, is tog een, maar ons moet van ons seuns en ons dogters laat slawe word (5:5). Reeds vroeër het ons van die mense van Tekoa gelees: Maar hulle vooraanstaande mense was nie gewillig om swaar werk te doen vir hulle Here nie (3:5).

 

Juda was ekonomies in groot moeilikheid. Armoede en hongersnood was algemeen – selfs voor Nehemia daar aangekom het. Met die fokus op die herbou van die muur, kon mense nie die lande bewerk nie. Hulle het net nie genoeg kos vir hulle gesinne geproduseer nie. Desperaat nader hulle vir Nehemia. Daar was drie groepe mense:

Groep #1: Die arbeiders wat die velde bewerk het. Hulle het gesinne gehad en daarom het hulle kos nodig gehad. Hulle hulpbronne word uitgeput terwyl hulle aan die muur gewerk het. Hulle was opstandig: Ons moet koring in die hande kry om te eet en te lewe (5:2).

Groep #2: Hierdie mense besit ‘n klein stukkie grond,  maar hulle moes geld leen en hulle besittings verpand om koring is die hande te kry (5:2). Die Israeliete was baie geheg aan hulle familiegrond. As mense hulle huise en grond sou wegneem van hulle sou dit ‘n nasionale tragedie gewees het.

Groep #3: Mense het geld geleen om hulle belasting te betaal. Hulle inkomste is te min om hulle skuld af te betaal en weereens is daar die gevaar dat hulle hulle grond mag verloor. Hulle moes selfs hulle kinders as slawe verkoop (5:4 – 5).

 

‘n Ou probleem

We have met the enemy, and they is us (Pogo).

Ons is dikwels ons ergste vyande. Dit is ‘n ou probleem. Kom ons kyk hoe party mense interne struweling hanteer het

  • Abraham – Abraham en Lot se skaapwagters bots (Genesis 13). ‘n Skandaal dreig wat die Naam van God kon beswadder. Abraham ontlont die spanning deur vir Lot die keuse te gee om eerste te kies.
  • Petrus – die meeste van die vroeë Christene was Jode. Petrus sien ‘n visioen en word na die huis van ‘n heiden gestuur (Handelinge 10). Hy besef dat God ook heidene na Christus wil trek. Later ontstaan daar ‘n twis: moes Christene wat uit die heidendom bekeer is die Joodse gebruike nakom? Petrus vertel vir die Jode dat hy ook vroeër vir die heidene bang was, maar tot sy verbasing het hulle ook die Heilige Gees ontvang.
  • Paulus – later bots Paulus en Petrus oor hierdie selfde saak. Paulus weier om die probleem te ignoreer – hy loop vir Petrus tromp-op (Galasiërs 2:11 – 14).
image_pdfimage_print

You may also like...