Nehemia

image_pdfimage_print

Nehemia – Gustav Claassen

Jaco vra:  

Ek is op soek na die boek kommentaar oor Nehemia. Kan u my dalk help asb.

Antwoord:

Dr Gustav Claassen antwoord:

Wat die vraag rondom ‘n kommentaar oor die boek Nehemia betref die volgende:

Daar bestaan gewoonlik ‘n hele verskeidenheid van kommentare oor ‘n spesifieke Bybelboek. Kommentare word geskryf met sekere vertrekpunte en ook moontlike potensiële verbruikers in die oog. Om hierdie rede sou sekere kommentare dalk meer akademies van aard wees en ander  weer meer populêr. Sommige lesers sal ‘n kommentaar wil gebruik om die teks in diepte te ondersoek en ander sou dalk meer die behoefte hê om dit bloot te gebruik as ‘n Bybelstudie. ‘n Meer akademiese kommentaar sal ‘n verwysingsraamwerk  by die leser veronderstel rondom bv agtergrond en ‘n taal soos Hebreeus. Dit is altyd belangrik om die behoefte van die verbruiker en sy verwysingsraamwerk te verreken wanneer ‘n keuse tov ‘n spesifieke kommentaar uitgeoefen word. Met dit as agtergrond kan na die volgende kommentare gekyk word en ‘n moontlike keuse gemaak word.

Kommentare wat meer akademies georiënteerd is:

  •  Blenkinsopp, J 1989. Ezra-Nehemiah(OTL). SCM: London.
  •  Clines, DJ 1992. Ezra, Nehemiah, Ester (NCBC). Eerdmans: Grand Rapids.
  •  Kidner, k 1979. Ezra and Nehemiah: An introduction and commentary. Wheaton: Intervarsity Press.
  •  Throntveit, MA 1992. Ezra-Nehemiah. Louisville: John Knox Press.

Kommentare wat meer ‘n ligter aanslag het is:

  • Achtemeier PJ 1985. Harpers’s Bible Dictionary. San Francisco: Harper&Row Publishers Inc.
  • Dunn, JDG & ROGERSON, JW(eds) 2003. Eerdmans Commentary on the Bible. Grand Rapids: Eerdmans.
  • Matthews, VH, Chavalas, MW & Walton, JH 2000. The IVP Bible background commentary: Old Testament. Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Vosloo, W & van Rensburg, FJ (reds), Die Bybellennium Eenvolumekommentaar. Vereniging: CUM.

 

Skrywer: Dr Gustav Claassen

image_pdfimage_print