Neigings in die kerk in 2017

image_pdfimage_print

Blog17

Neigings in die kerk in 2017

Ons kultuur verander viiniger as ‘n jaar gelede en daarom is die behoefte aan verandering selfs dringender. Is jy as leier voorbereid op hierdie vinnige verandeing? Baie kerkleiers is volkome toegerus om ‘’n wêreld wat nie langer bestaan nie, te bereik.

Hier is ‘’n par negings wat die kek in 2017 mag ontwrig.

  1. Gbruikersgosdiens gaan vinniger sterf as vantevore.

.

Ons definieer vandag dissipelskap as d it wat ons van God of die kerk kan kry. Vrbruikersgodsiens vra basies: wat is daarin vir my? Christelike volwassenheid word nie deur hoeveel ek kan kry bepaal nie, maar deur hoeveel ons liefhet en hoveel ons gee op grond van al die liefde wat ons ontvang en hoeveel ons ontvang het.en nog het.Mense met ‘’n verbruikersmentaliteit verlaat die kerk, want geen kerk kan aan al hulle behoeftes voldoen nie.

Die evangelie roep ons om aan onsself te Sterf ter wille van Christus; ons geloof vra dat ons vir Christus lewe en uit te reik na die wêreld vir wie HY gesterf het. Soos die kerk hervorm en bely, hoe meer opreg en onselfsugtig word die kerk. As ons nie langer net op onsself en ons siening fokus nie, ontstaan daar ‘n nuwe gesindheid.

 

As jou kerk steeds gedefinieer word deur wat hy vi lidmate aabied om hulle tvrede te hou, is die einde in sig.

 

  1. “Cool” kerke gaan verander
  2. Baie kerkleiers probeer steeds “cool” kerke skep. Goeie prediking. ‘’n goeie orkes. Ligte en allerhande ander foefies is geen waarborg vir kerkgroei nie.

Hulle was aanvanklik gewild, want hulle het ‘n kulturele gaping oorbrug. Maar dinge verander voortdurend. “Cool” kerk is ‘n metode en nie die missie van die kerk nie. Kezklos mense stel toenemend meer belang in die missie as in die metode. Hulle wil vir Jesus ontmoet. Hulle het genoeg “coof” in hulle lewens, maar nie genoeg van Jesus nie. Ons sal begin besef dat “cool” nie genoeg is nie. ”cool”kerke sal in die toekoms moet verander: meer egtheid, dieper gemeenskap, diepe liefde en groter hoop

3.Predikers wat nie met die keklos mense kan praat nie se gehoor sal krimp.

As jou kerk groei beteken dit nie dat jy jou missie bereik nie tensy jou missie is om ongelukkige Christene uit ander gemeentes te trek nie. Alle kerke sl mettertyd moet leer om kerklos mense te bereik. Hierin speel prediking ‘’n groot rol. Deernis, feitlik mee as enigiets andes speel hier ‘’n belangrike rol.

 

  1. Prediking moet beide die verstand en hart aanraak

Sommige predikers preek uit die verstand en ander uit die hart. Inligting alleen lei nie tot transformasie nie. Dit mag tot veranderde denke lei, maar geen verandering in jou lewe nie. Prediking net uit die hart lei to emosionele volgelinge. Hulle geloof word deur hulle gevoelens bepaal.

 

  1. Anonimiteit gaan plek maak vir gemenskap

Anonimiteit in die kerk was eens as ‘’n deug gesien. Die dae van in die agterste ry sit – jy ken niemand nie; jy is nêrens betrokke nie, gaan verby. Kerke moet vinnig leer om mense vinniger in te skakel.

  1. Betrokkenheid is die nuwe bywoning

Kerkleiers gebruik al dekades lank bywoning van eredinste as ’n maatstaf om die doeltreffendhei van die bediening te meet. Die probleem is dst gtroue gelowiges minder ereienste bywoon. Betrokkenheid gaan die nuwe groeienjin van die kek word. Leiers gaan toenemend betrokkenheid en nie bywoning meet nie. Hoeveel mense dien? Hoeveel mense gee? Hoeveel nooi hulle kerklos vriende om eredienste by te oon Hoveel mense is in die gemeenskap betrokke?

If

In die toekoms sal net die lidmate wat betrokke is die eredinste bywoon. In ‘n veranderde kultuur.

 

 

 

image_pdfimage_print