Onderrig deur ‘n vrou

image_pdfimage_print

Onderrig deur ‘n vrou – Jan van der Watt

Roenell vra:

Ek wil graag meer weet oor “teachings” onderrig deur ‘n vrou (met verwysing na die Bybel) en of daar ‘n verskil is tussen “teaching en preaching” onderrig en prediking. Veral onderrig deur ‘n vrou aan mans en dan veral oor dogmatiek en nie net daaglikse onderwerpe soos Christelike siening oor finansiële begroting of algemene onderwerpe nie. Ek kom nou net terug van ‘n “uitreik” aksie na Malawi waar ek ‘n kralewerk opleidingsessie gaan aanbied het aan kerklede van ‘n kerk in Mangochi. Ek is sterk veroordeel omdat ek tydens ‘n Bybelstudie nie net getuig het nie maar wel “geteach” het. Volgens diegene wat my veroordeel is dit ‘n taak slegs vir mans en hulle verwys veral na Timoteus en Titus, maar volgens my kennis is Timoteus in moeilike omstandighede geskryf aan die gemeente van Efese en Paulus wou veral vroue wat uitspattig was verhinder om die aandag af te trek van dit wat by ‘n byeenkoms moes plaasvind. Ek het altyd vir myself Priscilla en Akwila as voorbeelde gesien maar kon aflei dat Priscilla wel kon onderrig gee aan die wat hulle huis besoek het. Is daar ‘n verskil dan tussen onderrig in jou huis aan mense wat jou besoek en onderrig op ‘n sendingveld?

Antwoord

Prof Jan van der Watt antwoord:

Die vraag of vroue mag preek is een van die geskilpunte in die Christendom, soos ook in Suid-Afrika duidelik is. Die Gereformeerde Kerk verbied dit byvoorbeeld, terwyl die NG en Hervormde Kerke dit toelaat. Die Rooms-Katolieke Kerk laat wel gedeeltelike lering deur vroue toe, maar laat hulle nie toe om priesters te word wat die sakramente bedien nie. So, daar is ‘n wye verskeidenheid van opinies. Juis daarom is die praktiese manier waarop mens met die probleem omgaan van soveel belang. As jy in ‘n konteks kom waar mense absoluut teen vroue wat preek is, moet mens dit respekteer as die mense se opinie, veral as jy ‘n besoeker daar is. Deur aan te dring om te preek omdat dit jou opinie is, gaan net moeilikheid maak en daartoe is ‘n Christen nie geroepe nie. Daar is wel ander plekke waar jy jou roeping as vroueprediker sonder teenkanting kan uitleef. Doen dit daar. Dit verhinder ‘n mens natuurlik nie om met die mense oor jou opinie te gesels nie. Sit jou argumente op tafel en bespreek dit. Jy sal agterkom dat die gesprek dikwels gaan oor verskille oor hoe ‘n mens die Bybel moet gebruik. Mense wat die Bybel baie letterlik (fundamentalisties) gebruik sal gewoonlik net vir jou sê: ‘Daar staan in die Bybel vroue moet stilbly, uit en gedaan’. Mense wat die uitsprake egter in hulle oorspronklike konteks lees en probeer verstaan sal meer soepel daaroor praat. Hulle sal probeer verstaan wat Paulus oorspronklik aan sy lesers in hulle situasie wou sê en die boodskap dan op ons situasie vandag probeer toepas. Selfs dan kan daar ook verskil van opinie wees.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print

You may also like...