Ons eenheid met Christus

image_pdfimage_print

Is there nothing to sing about today? Then borrow a song from tomorrow; sing of what is yet to be. Is this world dreary? Then think of the next. —C.H. Spurgeon

Ons eenheid met Christus

Jesus en sy dissipels is aan tafel in die bovertrek. Hy sê ‘n merkwaardige ding: Daardie dag sal julle weet dat Ek in my Vader is en julle in My en Ek in julle (Johannes 14:20). Later sê Jesus: Ek in hulle (17:23). Hierdie waarheid is vir Jesus so belangrik dat Hy twee beelde gebruik om hierdie begrip aan ons te verduidelik.

 

  • Daardie dag (= die dag waarop die Heilige Gees uitgestort gaan word; pinksterdag) sal julle weet dat Ek in my Vader is en julle in My en Ek in julle (Johannes 14:20). Die basis van die gelowige se eenheid met Christus is Christus se eie eenheid met sy Vader. Dit is hoe intiem ons verhouding met God is. Hierdeur besef ons die wonder van ons eenheid met Christus.
  • Maar wat is die aard van hierdie eenheid. In Johannes 15 ontwikkel Jesus die voorbeeld van die ware wingerdstok. Ons is met Christus verenig soos die lote aan die wingerdstok verenig is. Jesus is die ware wingerdstok wat vrugte dra. Wat beteken dit alles?
  • Hierdie is nie iets geheimsinnig nie. Jesus maak dit duidelik dat dit ‘n paar konkrete werklikhede behels.
    • Dit hang van sy genade af. Natuurlik is ons aan Christus deur geloof verenig, maar geloof berus op die optrede van God. Julle is reeds reg gesnoei deur die woord wat Ek vir julle gesê het (15:3). Jesus maak ons gereed vir ons vereniging met Homself.
    • Vereniging met Christus beteken gehoorsaamheid aan Hom – ons reaksie op sy onderrig. As julle in My bly en my woorde in julle (15:7a). Paulus sê basies dieselfde: Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly (Kolossense 3:16).
  • Om in Christus te bly, beteken dat ons toelaat dat sy woord ons hele lewe vul. Dan sal ons bid op ‘n manier wat ooreenstem met die wil van God: Vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry (15:7b).
  • Jesus beklemtoon nog ‘n beginsel: Julle moet in my liefde bly (15:9). Jesus sê self wat Hy daarmee bedoel: As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly (15:10).
  • Ons moet ons aan God se snoeiskêr onderwerp. Die doel van snoei is om die vrugbaarheid oor die langtermyn te  verbeter. Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af (15:2).

Wat ‘n wonderlike gedagte: Christus is in ons en ons in Hom.

 

image_pdfimage_print