Is ons nuttelose kinders van God?

image_pdfimage_print

 

A humble Christian studies his own infirmities, and another’s excellencies. —Thomas Watson

 

Is ons nuttelose kinders van God?

As ‘n wingerd nie druiwe produseer nie, waarvoor is dit goed? Skaduwee? Brandhout? Beide hierdie voordele is nie die primêre doel waarvoor hierdie bome gemaak is nie. In Esegiël 15 lees ons dat ‘n wingerdloot vir een doel bestaan. Ons kan nie meubels daarvan maak nie; ons kan nie ‘n pen daarvan maak om goed aan op te hang nie. As hy nie druiwe dra nie, dan het hy net een nut: Dit  word in die vuur gegooi om te brand.  As die loot eers verbrand is, het dit nog minder nut.

 

Hoekom was Israel nutteloos vir God? Hulle was troueloos. Hulle het afgode aanbid; hulle was ongelowig en ongehoorsaam. Petrus wou ten alle koste vermy dat diegene vir wie hy lief was onvrugbaar moes wees. Daarom sê hy vir hulle: En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar  en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense (2 Petrus 1:5 – 8).

 

Selfs tydens die ballingskap wou God nie gehad het dat sy mense nutteloos en onvrugbaar moes wees nie. God het altyd ‘n doel met waar Hy ons plaas – selfs in ballingskap. Hulle moenie passief wees nie,  maar moet die welstand van die mense in Babilon bevorder. Maar ons kan nie gelyktydig die welstand van ons stede soek en by hulle in hulle afgodery aansluit nie.

 

Die beste wat gelowiges vir ons stede kan doen, is om die evangelie te verkondig. Maar die evangelie sal nie deur ons groei as dit nie ook in ons groei nie. Ons beteken niks vir ons stede as ons die mure van die geloofsgemeenskap so hoog maak dat dit ‘n fort word waarin ons skuil nie. God kies nooit dat sy mense nutteloos moet wees nie – dit is ‘n keuse wat ons vir onsself maak.

 

Soek jou gemeente die welstand van die stad? Is jou stad ‘n beter plek om in te woon, omdat die gemeente bestaan? Hoe dikwels bid die gemeente vir die welstand van die gemeenskap? Sonde het geen voordele nie. In plaas van sonde te soek en nutteloos vir die stad te word, moet ons die welstand van ons stede bevorder en vir hulle bid.

 

image_pdfimage_print