Petrus se dood

image_pdfimage_print

Petrus se dood – Francois Malan

Cap vra:

Wat het met Petrus gebeur? Hoe is hy dood ? 

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Johannes 21:18-19 sê: ‘…maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik.’

Reeds in Johannes 13:36,37 is ‘n bedekte verwysing daarna in Jesus se voorspelling: ‘Waarheen Ek gaan, kan jy My nie nou volg nie, maar later sal jy My volg.’ En Petrus se belydenis: ‘…Ek sal my lewe vir U gee.’

In Handelinge 1:15 word vertel dat Petrus  die leiding geneem het in die eerste byeenkoms van die gemeente in Jerusalem; in hoofstuk 2 hoe Petrus en die ander apostels op die Pinksterdag opgestaan het en die mense toegespreek het onder leiding van die Heilige Gees, en Petrus se antwoord op die eerste navrae oor sy preek (2:14,38); hoofstuk 3 oor die genesing van die verlamde man en Petrus se toespraak op die tempelterrein; hoofstuk 4 hoe hy en Johannes voor die Joodse Raad verskyn het; sy harde woorde aan Ananias en Saffira, genesings, en toespraak voor die Joodse Raad in hoofstuk 5; sy genesing van Eneas in Lidda, opwekking van Tabita in Joppe in hoofstuk 9; hoe die Here hom gelei het om die gelowige Kornelius uit die heidendom te doop en sy verantwoording daarvan voor die gemeente in Jerusalem in hoofstukke 10,11; sy wonderbaarlike bevryding uit Herodes se tronk in hoofstuk 12; Paulus se verwysing na Petrus se optrede in Antiogië (Galasiërs 2:11-14); sy rol by die vergadering in Jerusalem (hfs 15; vgl. Galasiërs 2:6-8); volgens 1 Petrus 1:1 het hy waarskynlik ook in Klein-Asië (huidige Turkye) opgetree. 1 Petrus 5:13 gebruik waarskynlik die naam Babilon vir Rome, waar Petrus en Markus saam is. Volgens 1 Korintiërs 9:5 het Petrus sy vrou op sy reise saamgeneem.

Clemens van Rome skryf tussen 75-100 n.C. aan die gemeente van Korinte om hulle te waarsku teen jaloesie en onderlinge twis: ‘Petrus, het nie net een of twee nie, maar baie ontberings gely as gevolg van ongeregverdigde jaloesie, en nadat hy so sy getuienis gelewer het, het hy gegaan na die plek van die heerlikheid wat hom toegekom het’ (1 Clemens 5.4).

Eusebius skryf sy Kerkgeskiedenis 300-315 n.C. Hy haal Papias (135 n.C.) aan, dat Papias sou geskryf het, dat Markus sy Evangelie geskryf het volgens wat Petrus vir hom vertel het (Kerkgeskiedenis III.39.15; vgl. die versoek van die gemeente aan Markus om dit te skryf in Kerkgeskiedenis II.15.1).

Eusebius skryf ook: dit word vertel dat Paulus in Rome onthoof is en so ook is Petrus gekruisig gedurende die tyd van keiser Nero (54-68 n.C.) vgl. Eusebius Kerkgeskiedenis II.25.5.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...