Pornografie

image_pdfimage_print

 

When a man truly sees himself, he knows nobody can say anything about him that is too bad. ―D. Martyn Lloyd-Jones

 

Pornografie

Hier het ons ‘n industrie wat biljoene rande werd is. Statistiek wys dat 70% van mans tussen die ouderdomme van 18 – 24 jaar ten minste een maal per week na pornografie kyk. Hoe hanteer ons hierdie verslawing? In 1 Korintiërs 5 – 7 kry ons sekere riglyne.

 

Seksuele sondes was algemeen in die gemeente in Korinte. Ons lees selfs van ‘n man wat met sy stiefma as man en vrou saamgeleef het (5:1) – iets wat veroordeel word in die Ou Testament (Levitikus 18:18 en ander). Skokkend: En dan verbeel julle julle nog julle is beter as ander. Moes julle nie liewer daaroor getreur het nie? (5:2).

 

Paulus hanteer die probleem deur sekere teologiese waarhede wat, indien dit aanvaar word, alle seksuele onsedelikheid uit ons harte sal dryf. Sewe maal skryf hy weet julle nie (5:6; 6:2, 3, 9, 15, 16, 19). Paulus aanvaar hulle behoort dit wat hy nou vir hulle gaan sê reeds te weet. Hy glo ook dat die kennis hulle sal vorm.

 

 • Vlug weg van onsedelikheid. Moenie dit net vermy nie – vlug weg. Onsedelikheid tref die wese van die mens: Elke ander sonde wat ‘n mens doen, vind buite sy liggaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam (6:18). In Genesis 39 lees ons van Josef wat letterlik van Potifar se vrou weggevlug het toe sy hom probeer verlei het.
 • Verheerlik God met jou liggaam. In die Ou Testament was die tempel die plek waar God verheerlik was en waar sy Naam geheilig is. Gelowiges het nou die tempel verplaas.

 

Paulus se oplossing is tweeledig:

 • Vlug weg van onsedelikheid: Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie (6:18).
 • Julle moet God dus in julle liggame verheerlik (6:20).

 

Paulus gee sewe riglyne wat ons sal bemagtig om hierdie opdragte te gehoorsaam:

 1. Om onsedelikheid in die kerk te verdra is soos suurdeeg: Weet julle nie dat ‘n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? (5:6 – 8).
 2. Gelowiges weet dat hulle sonde afgewas, hulle geheilig en vrygespreek is in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God (6:11).
 3. ‘n Mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here, wat ook oor ons liggaam Here is (6:12 – 14).
 4. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou ‘n deel van Christus neem en dit ‘n deel van ‘n ontugtige vrou maak? (6:15).
 5. Maar wie hom met die die Here verenig, is geestelik een met Hom (6:17).
 6. Diegene wat seksueel onsedelik is, sal geen deel aan die koninkryk van God kry nie (6:9 – 10).
 7. Ons liggame is ‘n tempel van die Heilige Gees. Daarom behoort ons nie aan onsself nie en moet ons wegvlug van onsedelikheid (6:19 – 20).

 

Dit is ons ammunisie. Gebruik dit om sonde te beveg. Volg nou die opdragte wat hierdie kennis jou in staat stel om te gehoorsaam

image_pdfimage_print