Psalm 119:44

image_pdfimage_print

 ‘n Vrou vra vir George Whitefield waarom hy so baie preek oor die woorde: You must be borm again.

Whitefield antwoord: Because, Madam, you must.

 

Psalm 119:44

Ek wil u wet my hele lewe lank onderhou (NAV)

Dan wil ek u wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd (OAV)

My hele lewe lank wil ek net doen wat U in u wet vir ons sê (Die Boodskap)

 

 

Is dit moontlik om God se wet my hele lewe lank te onderhou? In die OAV word die idee van ewige gehoorsaamheid herhaal: altyddeur … vir ewig en altyd. Is die psalmis nie dalk ‘n bietjie naïef nie? Te optimisties nie? Dink die psalmis dat ‘n eed van gehoorsaamheid aan die wet God se guns sal wen?

 

Om hierdie vers te verstaan, moet ons dink aan wat onderhou beteken en dit dan interpreteer in die lig van hoe die psalmis homself, God en God se woord in die res van die psalm sien. Dan maak hierdie vers wat met die eerste oogopslag dalk oormatig optimisties klink, sin.

 

Die woord wat hier met onderhou vertaal word kan ook beteken kyk of waghou wat inpas by die res van die psalm. Die psalmis fokus op God se woord. Kyk net na hierdie gedeelte van hierdie psalm (die Wau-gedeelte van vers 41 – 48):  die psalmis vertrou op God se woord (vers 42); stel sy vertroue op God se bepalings (vers 43);  vra steeds na God se bevele (vers 45); haal God se verordeninge met vrymoedigheid aan (vers 46);  verlustig hom in God se gebooie (vers 47); dink na oor God se voorskrifte (vers 48).

 

Vir die psalmis beteken onderhou dus vertrou op, vra na, verlustig in en nadink oor God en God se gebooie. Hierdie is nie ‘n soort wettisisme nie, maar ‘n passie vir God en sy wet. Hier sê die psalmis dat om God se wet te onderhou ‘n lewenslange obsessie by hom sal wees.

 

As dit is wat die psalmis bedoel as hy sê dat hy God se wet sy hele lank wil onderhou, behoort dit mos ook vir ons ‘n lewenslange doel te wees.

Here, ons het u hulp nodig as ons u wet ons hele lewe lank wil onderhou. Help ons asseblief daarmee. Amen

 

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...