Psalm 25(4)

image_pdfimage_print

 

The worst moment for an atheist is when he feels a profound sense of gratitude and has no one to thank – G.K.Chesterton

 

Psalm 25(4)

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.] Ek gaan ‘n paar blogs aan hierdie psalm spandeer.

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

Teologiese Implikasies

Hierdie psalm het geen struktuur behalwe sy alfabetiese vorm nie. Watter struktuur van denke vloei uit hierdie psalm?

  1. Gebed beteken dat ek voortdurend na die Here in vertroue kyk. Ons wag in afwagting vir die Here om op te tree; ons aanbid die Here; ons soek skuiling by die Here.
  2. Gebed aanvaar die konteks van swakheid, eensaamheid, beproewing, lyding en gevaar. Druk en beproewing kan die laaste woord in gebed wees.
  3. Gebed vra dat die Here van ons bewus moet wees. Hy moet na ons kyk, sodat Hy sal optree. Hy is genadig; Hy verlos; Hy beskerm; Hy gee die goeie dinge aan ons; Hy stel mense wat ontrou is bloot.
  4. Gebed berus op die Here se natuur – sy trou, sy deernis, sy optrede om te verlos, sy goedheid, sy oordeel en sy integriteit om oor ons te waak.
  5. Gebed vereis dat ons die Here sal erken en so sy lyding sal ervaar oor die pad wat ons moet kies.
  6. Gebed erken dat ons moreel misluk het, maar ons weet dat die Here omgee vir mense wat misluk. Ons vra dat die Here ons mislukkings sal verskoon.
  7. Gebed vind plaas in die konteks van ons wat ‘n deel van die geloofsgemeenskap is – vir wie ons ook bid.

 

Miskien voel ek soms vasgevang in my omstandighede. Siekte, my sonde of iemand wat vyandig teenoor my optree, kan die lewe soos ‘n vangnet om my laat span. Ek voel ellendig en magteloos, want die nood druk my in ‘n donker hoek vas. Die lewenspad vorentoe lyk donker en onseker. Nood en ellende oorweldig my hele lewe. Hierdie psalm wil my help om uit hierdie vangnet te kom.

 

 

Die psalmis vra leiding. Hoe lei die Here my?

  1. Ek moet ‘n behoefte aan leiding hê – ek moet daarom vra.
  2. Ek moet besef dat God se leiding hoofsaaklik in die Bybel gevind word. Daarom moet ek die Bybel gereeld lees en daaruit leer. Dan sal ek die insig hê om sy leiding in my lewe te onderskei.

 

 

image_pdfimage_print