Psalm 5

image_pdfimage_print

 

The upright soul is constant in his profession, and does not change his behavior according to his companions. — George Swinnock

 

Psalm 5

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.]

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

Hoe moet ek reageer as mense my deur misleiding en bedrog afkraak? Hierdie psalm stel ‘n manier voor waarop ons kan bid. Hier is geen aanduiding van die persoon vir wie gebid word of van die konteks nie. Vers 4 mag aandui dat hierdie ‘n oggendpsalm is.

 

5:2 – 3: Hierdie pleidooi bestaan uit woorde wat gehoor kan word: Luister tog … verstaan … slaan ag op. Dit gaan nie hier oor innerlike nadenke nie, maar die psalmis skreeu om hulp. Hy kan dit doen, want die Here is my Koning en my God. As die Here Koning is, is ek sy dienaar en staan onder ‘n sekere verpligting.

 

5:4 – 8: Ons kry nou ‘n belydenis van vertroue in God en sy oordeel. Die psalmis se situasie word eers later vir ons duidelik. Die Here hoor die psalmis nog voordat hy Hom aanroep: in die oggend hoor U my stem. In die oggend lê ek my saak aan U voor. Die oggend was natuurlik een van die tye wat daaglikse offers en gebed gebring is. Dit was ook die begin van ‘n nuwe dag met al sy probleme.

 

In vers 5 – 6 lees ons van almal wat onreg pleeg. Hulle kan nie die Here soos die psalmis nader nie. God duld nie goddeloosheid en boosheid nie. Die Here verdeel ook grootpraters. Mense kan baie skade deur hulle woorde aanrig. Mense se woorde van veroordeling kan mense uit die samelewing druk; God se veroordeling lei tot vernietiging en verwerping. Maar die psalmis kom na God se huis op grond van u oorvloedige troue liefde.

 

5:9 – 10: Die psalmis is bewus daarvan dat die Here luister na gebed en dat Hy teen mense wat verkeerd doen, is. Dit lei tot ‘n spesifieke pleidooi. Die psalmis is bewus dat hy teenstanders het. Daarom sy pleidooi: lei my deur u regverdige optrede, maak u pad voor my reguit. Die psalmis spel nou die implikasies vir hierdie teenstanders uit. Hulle is boos deur en deur. Daar is niks betroubaar in hulle woorde nie; hulle binneste huisves vernietiging, hulle keel is ‘n oop graf, hulle tong praat vleitaal.

 

5:11 – 12: Die psalmis begin met ‘n pleidood dat God sy teenstanders sal laat boet – laat hulle deur hulle eie planne tot ‘n val kom. Hulle moet vir hulle baie oortredings betaal. Hoekom? Hulle aanval is nie net op mense nie, maar hulle is teen U in opstand. Maar die psalmis volg dit op met ‘n pleidooi dat almal, nie net die psalmis nie, wat by die Here skuil, bly sal wees.

 

5:13: Die psalm het na ‘n situasie waaruit die psalmis gered moet word, verwys. Die Here sal alle regverdiges as ‘n skild omring… met welwillendheid.

 

Wat leer ons uit hierdie psalm? As ons onder druk is, kan ons ons na die Here draai. Jy kan Hom vra vir verlossing en seën vir jouself. Die psalm aanvaar dat ons vir God kan sê wat ons wil hê. Dit is beter om ons begeertes uit te druk as om dit te onderdruk. Dan laat ons dit aan God oor. Hy kan besluit wat Hy met ons gebed wil doen.

 

 

image_pdfimage_print