Psalm 6

image_pdfimage_print

 

I am talking about being busy doing Christian things. We have spiritual activity with little productivity –Dawson Trotman

 

Psalm 6

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.]

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

Die Sjeminiet of agste in die opskrif verwys waarskynlik na speel in oktawe of na ‘n instrument met agt snare.

 

Hierdie psalm begin deur na die Here se woede en toorn en die psalmis se siekte te verwys.

 

6:2 – 4: Die psalm begin met ‘n oproep dat die Here nie sy woede en toorn oor die psalmis uitoefen nie. Hier word geen melding van ‘n spesifieke sonde gemaak nie. Die Here se toorn gaan gewoonlik gepaard met straf vir die verkeerde dade van die persoon. As jy die slagoffer van verkeerde dade is, is dit grond vir gebed.

 

Die psalmis pleit: Wees my genadig … genees my. Hoekom? Want ek kwyn weg … want ek is tot in my gebeente beangs. God se genade word gewoonlik konkreet in genesing uitgedruk. Deur God te vra vir genade en genesing erken die psalmis dat Hy van God afhanklik is. As die mense en die lewe teen ons is, kan ons net op de vrygewigheid van die Here staatmaak. Hy herhaal dat hy heeltemal vreesbevange is.  Hierdie herhaling maak sy ondervinding duideliker.

 

6:5 – 8: Hier herhaal die psalmis tot ‘n mate die eerste gedeelte, maar in ander woorde. Hy beklemtoon sy bekommernis. Vers 7 – 8 fokus op die psalmis sonder enige vermelding van die Here. Die psalmis gee ook ‘n nuwe rede vir sy oproep: die Here se beloftes. Waarvan moet die psalmis verlos word? Die dood. As ons eers dood is, is enige verhouding met die Here onmoontlik. Dit is nie in belang van God en wat Hy gedoen het dat die psalmis doodgaan nie. Moegheid is ‘n algemene gevolg van swaarkry en huil. Die psalmis wag vir God om op te tree.

 

6:9 – 11: Hier sien ons dat die Here op die psalmis se oproep gereageer het. Die psalmis het nog nie God se optrede gesien nie, maar dit gehoor. Gaan weg van my almal wat onreg pleeg, want die Here het gehoor hoe hard ek huil. Die Here het my smeking gehoor, die Here aanvaar my gebed. Die gevolg van die Here wat die psalmis se pleidooie gehoor het, is dat die teenstanders beskaamd staan – hulle is heeltemal vreesbevange. Hoekom is die psalmis se teenstanders beskaamd en vreesbevange? Hulle basiese godsdiensperspektief is verkeerd.

 

Wat ons uit hierdie psalm leer, is dat die Here sulke gebede hoor en daarop reageer.

 No one who has not been profoundly terrified and forsaken prays profoundly  – Martin Luther.

 

 

image_pdfimage_print