Naskrif oor Jesus se bediening (vervolg) – Die oordeel deur Jesus se woord (12:44-50)

image_pdfimage_print

Naskrif oor Jesus se bediening (vervolg) – Die oordeel deur Jesus se woord (12:44-50) – Francois Malan

12:44 Die een wat in Jesus glo, glo in God. Die Jode gee voor dat hulle in God glo, maar weier om in Jesus te glo. Dit beteken hulle geloof is nie eg nie. Ware geloof in God begin by geloof in Jesus, wat die Vader aan ons kom openbaar het. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekendgemaak (1:18).

12:45  Soos in vers 40 verwys ‘sien’ na die vermoë van iemand wat in Jesus glo, om die Vader in Hom te herken (14:9). 

 

12:46 Die vers roep 8:12 terug, maar is ook ‘n weerklank van 1:4,5,9; 3:19-21 en die genesing van die blindgeborene (veral 9:5, 39-41), met Jesus as die lig vir die mense, vir die wêreld wat in die duisternis van sonde verkeer. ‘Ek’ staan voorop in die sin. Dié mens wat in Hom glo, bly nie in die duisternis van sonde en selfgeregtigheid voortlewe weg van God af nie. As jy jou deur Jesus te laat verlig, word jy ‘n veranderde mens wat as ‘n kind van die lig, as God se kind, sy lig vertoon en so begin lewe (12:36).

 

12:47  Wie sy woorde hoor en nie ‘bewaar’ nie, verwys na mense wat nie volhard in geloof en gehoorsaamheid aan die woorde van Jesus nie, nie lewe volgens die Woord nie (8:51,55  vashou/gehoorsaam). Jesus oordeel nie die ongelowiges nie, want Hy het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red – dit is ‘n herhaling van 3:17. Die doel van sy eerste koms is nie veroordeling nie, maar om te red, en die redding kom deur geloof in Hom.  Maar Hy kom weer vir die eindoordeel (5:22,27).

 

12:48 Die verwerping van Jesus se woorde is ‘n verwerping van Jesus self, Hy wat die Woord van God en self God is (1:1-3). Vir so iemand hoef daar nie ‘n spesiale regter te wees nie, omdat hy die oordeel oor homself bring. Hy het die Redder verwerp, wat hom uit die oordeel kom bevry het (3:36). Op die laaste dag sal die woorde, wat Jesus gespreek het, so iemand oordeel.

 

12:49 herhaal ‘n konstante tema van die eerste twaalf hoofstukke (1:14-18; 3:31-36; 8:14-17; 8:26-29).  Die waarskuwing in Deutr.18:18-19 om na sy woorde te luister is ‘n saak van lewe of dood (vgl. Dt 18:20). Omdat Jesus die finale woord van God is, wat die nuwe eksodus uit die slawerny van sonde lei, is dit ook ‘n saak van ewige lewe of ewige dood.  Die woorde wat Jesus dwarsdeur sy hele bediening gespreek het, is God se woorde (7:17).

 

12:50  Die opdrag van die Vader aan Jesus is reeds die ewige lewe. Hy het die ewige lewe vir ons verwerf aan die kruis en met sy opstanding uit die dood. Dit is ‘n tema wat telkens in die Evangelie voorkom: In Hom en deur Hom is lewe (1:4). Soos die Vader die lewe in Homself het, het Hy ook aan die Seun gegee om dit in Homself te hê (5:26). Sy woorde gee die ewige lewe (6:68). Elkeen wat in Hom glo het reeds die ewige lewe (3:15-16, 36; 6:47; ). Dit is sy geskenk aan elkeen wat in Hom glo (10:28). Die gelowige het oorgegaan uit die dood na die lewe (5:24). Jesus is die opstanding en die lewe. Wie in Hom glo sal lewe al sterwe hy ook, en sal in alle ewigheid nie sterwe nie (11:25-26), en Jesus sal hom op die laaste dag opwek (6:40). Dit is die nuwe soort lewe waar ek nie meer vir myself lewe nie, maar vir God en my medemens, soos Jesus, en in verbondenheid aan Hom – dit is die Vader se opdrag ook aan elke gelowige.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...