Sagaria 12 – Herrie van Rooy

image_pdfimage_print

Jan vra:

In Sagara 12 verse 12 tot 14 staan daar:
En die land sal rouklaag by geslagte, elke geslag afsonderlik:

. Die geslag van Dawid afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik
. Die geslag van Natan afsonderlik =do=
. Die geslag van Levi afsonderlik =do=
. Die geslag van Simei afsonderlik =do=
. Al die ander geslagte afsonderlik =do=

Wat bedoel hierdie snaakse skrifte, asseblief?

 

Antwoord

Prof Herrie van Rooy antwoord:

Hierdie lys van die mense wat sal rou is deel van Sagaria 12:10-14. Hierdie paragraaf verwys na gebeure wat nog in die toekoms sal plaasvind. Die teks verwys na iemand wat doodgesteek is. Omdat dit nog vir die profeet in die toekoms lê, is dit nie duidelik wie die persoon is wat doodgesteek gaan word nie. Wat duidelik is, is dat die mense oor hierdie persoon gaan rou. Die rou word vergelyk met die rou oor Haddad-Rimmon, klaarblyklik ‘n Kanaänitiese afgod. Blykbaar is daar oor hom jaarliks ‘n rouseremonie uitgevoer by die vlakte van Megiddo. Ons weet nie meer hiervan nie.

Daar sal egter grootliks gerou word oor die een wat doodgesteek is (vers 10). Daar word nou vier groepe genoem wat aan die rou sal deelneem. Twee van hierdie families is uit die konings en twee uit die prietsers. Dawid verwys natuurlik na koning Dawid. Natan was een van Dawid se seuns (1 Kronieke 14:4). Jesus is self uit die nageslag van Natan gebore. Dit wil lyk of die koninklike lyn teen die tyd van Sagaria oorgegaan het op Natan se nageslag, en nie meer Salomo se nageslag nie. Kyk by Lukas 3:23-31). Levi was die seun van Jakob uit wie die priesters gekom het. Simei was Levi se kleinseun (Exodus 6:16-1; Numeri 3:17-18). Dit gaan dus daaroor dat die hele koninklike en priesterlike geslag sal rou oor die een wat doodgesteek gaan word. Daarbenewens sal al die ander mense ook rou (vers 14). Die oorspronklike teks verwys elke keer na die betrokke familie en dan die vrouens in daardie familie. Hierdie formulering wil basies stel dat die mans en die vrouens sal rou, waarskynlik in aparte groepe.Dit lyk die waarskynlikste, alhoewel daar ook mense is wat dink dit gaan oor die koninklike (Dawid), profetiese (Natan, profeet in Dawid se tyd), priesterlike groepe (Levi) en raadgewers (Simei).

Skrywer:  Prof Herrie van Rooy

image_pdfimage_print