Siel, gees en liggaam

image_pdfimage_print

Siel, gees en liggaam

Hoewel nie al die Bybelskrywers dit doen nie, praat Paulus plek-plek van die mens as “siel, gees en liggaam” (1 Tessalonisense 5:23).

As Paulus so praat bedoel hy nie dat dit die enigste manier is waarop daar oor ʼn mens gepraat word nie. Hy probeer eerder name gee vir drie dinge wat eie is aan die mens:

  • Die liggaam ken ons almal – dit is die deel van jou waaraan jy kan vat.
  • Maar ʼn mens kan ook dink en voel en daaraan kan jy nie vat nie. Jy weet dit is daar, maar dit is onsigbaar. Hierdie vermoë om te “lewe”, te dink, te ervaar, te voel, noem Paulus jou siel en partymaal, as hy nie die Griekse woord vir siel gebruik nie, gebruik hy sommer die woord vir gees. Dit is jou onsigbare deel.
  • Maar ʼn mens is nie ʼn dier nie. Die mens het ook die vermoë om met God te kan praat, om Hom te leer ken en op die geestelike dinge te fokus. Dit is miskien hoekom siel en gees soms langs mekaar genoem word. Om “geestelik” te wees mag meer op jou verhouding met God dui, terwyl siel wil sê dat jy kan dink, redeneer, of voel. In alle geval, woorde is nie so belangrik nie; net solank ons weet waaroor dit gaan.

 

Boek: Geloof in Aksie-Bybel
Skrywers: Prof Jan van der Watt, Dr Stephan Joubert, Dr Johan Smith
Uitgewers: Christelike Uitgewers Maatskappy

image_pdfimage_print

You may also like...