Skatte in die Hemel

image_pdfimage_print

It is the mark of a hypocrite to be a Christian everywhere except at home. —Robert Murray M’Cheyne

Skatte in die Hemel

Jesus Christus het in ‘n droë, warm, stowwerige wêreld geleef. Kos was skaars – Hy het sekerlik honger en dors geken. Maar Hy het ook die ryk Jode en Romeine se huise en leefwyse in dorpe soos Tiberias gesien – hulle villas, baie kos en Romeinse baddens. Hy het sekerlik geweet wat armoede is en Hy het geleef tussen mense wat nog minder as Hy gehad het. Hy het ook mense gesien wat in weelde geleef het.   Daarom eis Jesus ‘n eenvoudige lewe, want Hy het dit geleef; Hy verwag dat die armes versorg moet word, want Hy het self armoede ondervind.

 

 As Jesus in Matteus 6:19 – 21 opstaan om sy dissipels te waarsku teen die bymekaarmaak van skatte kom Hy nie met iets nuut na vore nie. In die Ou Testament – die wet en die profete – is daar baie geskryf oor die gevare van afgodery, die bymekaarmaak van besittings, die verspreiding van oormaat om die armes te help, ens. Jesus kom hier en bevestig die geldigheid hiervan.

 Wat is die kern van Jesus se boodskap in 6:19 – 24? Leef eenvoudig. Besittings word maklik ‘n afgod – dit is nie moeilik om ons vertroue op geld in plaas van op God te plaas nie. Hy gebruik drie afsonderlike beelde – konkrete voorbeelde om ‘n belangrike waarheid aan sy dissipels oor te dra.

 In die gedeelte skatte in die hemel (5:19 – 21) kry ons drie elemente van belang:

  • ‘n Verbod: Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie. Dit gaan hier oor die bymekaarmaak van dinge wat dan die fokus van ons blydskap word – die begeerte om altyd meer te wil kry. Hoekom is dit verkeerd? Mot en roes verniel dit en diewe steel dit. Wat sê dit? Besittings is tydelik – dit het geen permanente waarde nie.
  • ‘n Positiewe opdrag: Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Ons moet ophou om dinge wat net tydelike waarde het, na te jaag en te konsentreer op daardie dinge wat permanente waarde het – die skatte in die hemel. Maar wat is ewig/blywend? Liefde. Ons moet op ons liefde vir God en vir ons naaste fokus. Jesus vra dat ons sal leef in die lig van die wêreld wat nog gaan kom.
  • Hoekom moet ons nie skatte op aarde bymekaarmaak nie? Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.  Hoe weet ek waaraan ek waarde heg? Dit is daar waar ek my geld, tyd en energie spandeer.

 Dink aan die dissipels wat hulle families en beroepe verlaat het om Jesus te volg. Dink aan Saggeus wat sy winsgewende besigheid net so gelos het om Jesus te volg. Is ek bereid om so iets te doen?

 

image_pdfimage_print

You may also like...