Liefde vir medegelowiges en ander

image_pdfimage_print

Liefde vir medegelowiges en ander – Jan van der Watt

Francois Conradie vra:

Wat sê die Bybel : is (moet) liefde vir medegelowiges anders as liefde vir ander mense?

Antwoord:

Prof Jan van der Watt antwoord:

Ja en nee, omdat liefde ‘n verhouding aandui waarin ‘n mens met ander staan. Alle verhoudings is nie dieselfde nie – byvoorbeeld, die verhouding (en liefde) tussen man en vrou is anders as die verhouding (liefde) tussen, sê maar, vriend en vriend.

Om dit te verstaan moet ons besef wat liefde in die Bybelse tyd was. Dit was nie ‘n vreeslike emosionele storie nie (hoewel die emosie nie ontbreek het nie). Liefde het twee hoofbestanddele gehad: a) lojaliteit en b) verantwoordelikheid. Jy moes lojaal wees teenoor dié wat jy liefhet, wat beteken dat al hou jy miskien nie van hulle nie, jy tog nog jouself ‘tot hulle beskikking moet stel’ as hulle jou nodig het. Dan moet jy jou verantwoordelikheid teenoor hulle nakom en die verantwoordelikheid word deur jou gesinshoof of die groep waarin jy beweeg gedefinieer. Vir Christene is God in Jesus die manier waarop ons dus ons verantwoordelikhede kan bepaal. Wat sê Jesus? sou ‘n basiese vraag wees as dit by liefde en verantwoordelikheid kom.

Kom ons kyk nou na die vraag: is liefde teenoor medegelowiges anders as teenoor ander mense? Nee, in die sin dat ek teenoor almal wat God oor my pad stuur (gelowige en ongelowige) sy liefde moet toon – met ander woorde, ek het ‘n verantwoordelikheid teenoor hulle en moet dit lojaal nakom. En nou die ‘nee’, dit is nie dieselfde nie: Die verantwoordelikhede wat ek teenoor my medegelowiges het, is anders as die wat ek teenoor nie-gelowiges het. Teenoor nie-gelowiges is my verantwoordelikheid om hulle aan God te probeer bekend stel sodat hulle ook sy genade kan leer ken en sy kinders kan word. Teenoor gelowiges moet ek God se versorging, nabyheid ens. uitdruk, juis omdat hulle God reeds ken.

Ek het dus teenoor almal ‘n verantwoordelikheid en moet dit voor God in lojaliteit uitleef: maar hoe ek dit gaan doen, verskil van gelowige vs. ongelowige. Daarom moet ek albei liefhê, maar die aard van my optrede (liefde) en die uitleef van die verhouding met die ander persoon verskil.

Outeur: Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print

You may also like...