Wees lief vir medegelowiges

image_pdfimage_print

Wees lief vir medegelowiges – Francois Malan

Hester vra:

Ek wil graag net kenners se interpretasie hê van 1 Pet 2:17 – “wees lief vir medegelowiges” of soos dit in die King James verskyn, love the brotherhood? Ek wil dit verklaar met wees lief vir die wat glo soos ek glo – maar is nie seker of dit reg is nie? Eintlik strek die opdrag veel verder as wat ons ooit kan dink, nie waar nie. Maar dan dink ek aan die toepassing van die wet – jy moet die Here jou God liefhê met … en jou naaste soos jouself. Hier is die woord net jou naaste? Wat van die mense wat nie Jesus Christus in hulle harte het nie. Die vraag word net al hoe wyer en wyer! Baie dankie Hester

Antwoord:

Prof. Francois Malan antwoord:

 

Vers 17 is eintlik ‘n kort opsomming van wat voorafgaan om dit te verduidelik en te beklemtoon. Daar word vier verhoudings genoem:

 

1 Eer almal – alle mense, bv. deur hulle rol in die samelewing te eer en te respekteer, as mense wat deur God geskape is. In 2:1 is gesê gelowiges moet met elke vorm van die kwaad ophou, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery, alles sake wat die lewe in verhouding met mense raak. In 2:13 word aan gelowiges gesê dat hulle hulle altyd goed moet gedra (selfs) onder die heidene…sodat hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. 

 

2 Julle moet die broederskap liefhê – in 1:14,17 is al gesê ons is kinders van God se huisgesin, ons Vader wat elke mens onpartydig volgens sy dade beoordeel; in 1:22 dat ons gereinig is tot ongeveinsde broederliefde, en dat ons mekaar uit ons harte ernstig moet liefhê.

 

3 Vrees God –  dit gaan om die oorweldigende ontsag vir die heilige Vader, die neerbuig in aanbidding voor die Almagtige voor wie die mens sy volstrekte nietigheid besef. Aanbidding en onderwerping aan sy woord is die houding van die gelowige kind van God voor die heilige, genadige en liefdevolle God. Aan Hom kom al die lof toe (1:3), Hy wat ons in sy groot ontferming deur Jesus gered het en ons veilig bewaar (1:3,5). Hy het ons vir Hom afgesonder (2:9). Hy het ons vrygemaak om Hom te dien as sy dienaars wat aan Hom behoort (2:16).

 

4 Eer die koning – en elke menslike owerheid (2:13).Ook hulle is deur God aangestel om die kwaad in die samelewing te keer, en goeie samelewing te bevorder.  

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...