JOHANNES DIE DOPER – ‘N NUWE TYD BREEK AAN EN DIE PAD WORD GELYKGEMAAK (3)

image_pdfimage_print

JOHANNES DIE DOPER – ‘N NUWE TYD BREEK AAN EN DIE PAD WORD GELYKGEMAAK (3) – Jan van der Watt

ii) Wie was Johannes die Doper?

As ons Johannes die Doper kon raakloop… wat sou ons sien?

 

 

 • Ons sou hoor van sy spesiale geboorte wat natuurlik vooruitkyk na ‘n spesiale lewe. (Lees Luk 1:5-25, 39-41, 57-66 – sien jy enigiets spesiaals?…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………). Soos met Jesus word Johannes se geboorte deur ‘n engel aangekondig en gaan dit met wonders saam. Die kind is nog nie eers gebore nie, toe hy al die teenwoordigheid van Jesus erken (Luk 1:39-41).

 • As ons na sy kleredrag kyk en kyk wat hy geëet het, kom hy nie uit ‘n paleis nie, maar uit die woestyn… die profeet uit die woestyn, waar God so lank met sy volk deurgetrek het en so naby hulle gekom het. Hy lyk dus soos die ou profete en vervul die ou profesieë. Lees bv. Jes 40:3; Mal. 3:1-3; Sag 13:4; 2 Kon 1:8. 

 

Heelwat wetenskaplikes verbind Johannes die Doper met die gemeenskap – waarskynlik Esseners – wat by Kumraan langs die Dooie see gewoon het. Hulle was ‘n klomp priesters wat gerebelleer het teen die afvalligheid van die priesters in Jerusalem rondom die tempel. Hulle het gevoel dat daai priesters te veel toegewings maak teenoor die heidense Romeine en so die egte geloof verlaat. Hulle het te veel na die pype van die heidene gedans. Uit hierdie groep, wat ‘n strenger godsdiens voorgestaan het, kom Johannes waarskynlik. Daarom is hy wetsgehoorsaam en leer sy volgelinge so (Mk 2:18).

  

 • Die reaksie op Johannes was oorweldigend. Daar is eintlik onder die meeste geleerdes konsensus dat Johannes uit menslike oogpunt belangriker was onder die Jode as Jesus:
  • Johannes is bekend en doop baie mense uit groot gebiede. As jy iemand doop beteken dit dat die persoon hom “by jou groep aansluit”. (Mk 1:5). Daarom weet hulle in die hart van Jerusalem ook deeglik van hom as profeet (Mk 11:32). Hulle stuur selfs afvaardigings om te kom kyk of hy nie dalk ‘n belangrike profeet is nie (Joh 1:19).
  • Daar was selfs nadat Jesus begin preek het nog ‘n sterk groep (dissipels) wat Johannes en nie vir Jesus gevolg het nie (Mk 2:18; 6:29; Joh 1:35; 3:22-26).
   • Hulle het Johannes ook begrawe na sy dood (Mk 6:29)
   • Daar is vandag nog reste van die Johannes die Doper groep.

 

iii) Waar doop hy?

 

 Dit is nie seker waar Hy oral gedoop het nie, maar die mees waarskynlike plek is naby Jerigo, noord van die Dooie see in die Jordaan. In Joh 3:23 staan daar dat Johannes by Enon naby Salim gedoop het, wat sowat 30-70 kilometer noord van Jerusalem was. Dit beteken dat hy waarskynlik by verskillende plekke in die Jordaan gedoop het.

 

As jy vir iemand moet vertel wie Johannes die Doper as persoon was, wat sou jy sê?…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ons het nou na Johannes die persoon gekyk. Nou gaan ons na sy preke kyk.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...