‘n Nuwe Kategismus: Vraag 7

image_pdfimage_print

Blog34k

There are many sheep outside and many wolves inside – Augustinus oor die kerk.

 

‘n Nuwe Kategismus: Vraag 7

Vraag:

Wat vereis die wet van God?

 

 

Antwoord: 

Persoonlike, volmaakte en volgehoue gehoorsaamheid: dat ons God met ons hele hart, siel, verstand en krag sal liefhê en ons naaste soos onsself sal liefhê. Wat God verbied mag nooit gedoen word nie en wat God gebied moet altyd gedoen word. [Deel wat onderstreep is, is die antwoord vir kinders.]

 

Teksvers:

Jesus antwoord hom: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat (Matteus 22:37 – 40).

 

Kommentaar:

Om die Here God met jou hart, verstand, siel en krag lief te hê, is die eerste groot aspek van Christelike geregtigheid. Jy sal jou vreugde in die Here jou God vind; jy sal alle geluk in Hom soek en kry. Jy sal sy woord hoor en vervul: “My seun, gee my jou hart.” En as jy jou siel aan Hom gegee het om daar sonder mededingers te heers, kan jy uit die volheid van jou hart uitroep: “Ek sal U liefhê, o my Here, my krag. Die Here is my sterk rots; my Verlosser, my God, op wie ek vertrou.”

 

Die tweede gebod, die tweede groot aspek van Christelike geregtigheid, is ten nouste en onlosmaaklik verbind aan die eerste een. “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” Liefde – met tere welwillendheid, eerlike en hartlike toegeneëntheid, die hartlike begeerte om die bose te voorkom of te verwyder en om alles wat goed is te doen. Jou naaste – nie jou vriende of familie of kennisse nie; nie net die voortreflikes wat jou eerbiedig, wat aan jou goedheid terug bewys nie – maar elke persoon. Dit sluit nie diegene wat jy nog nooit gesien of wie se naam jy nie eers ken nie, uit nie; dit sluit diegene wie jy weet boos en ondankbaar is en diegene wat jou misbruik, in. Selfs hulle sal jy soos jouself liefhê – met dieselfde dors dat hulle geluk sal ervaar. Gebruik dieselfde sorg om hulle te beskerm teen wat ook al hulle siel en liggaam hartseer of seer sal maak. Dit is liefde.

 

Hierdie kommentaar is deur John Wesley (1703 – 1791) geskryf. Hy was ‘n Engelse prediker en teoloog. Hy en sy broer, Charles, was die stigters van die Engelse Metodiste beweging. Hy het baie gereis – te perd – en het twee of drie maal per dag gepreek. Daar word gesê dat hy meer as 40 000 preke gepreek het. Hy was ook ‘n bekende skrywer van liedere.

Uit:  “The Two Great Commandments” in Renew My Heart: Classic Insights by John Wesley (Uhrichsville, Ohio: Barbour, 2011).

 

Verdere leesstof:

 “Law” in Concise Theology, by J. I. Packer.

 

Gebed:

Ons dank U, hemelse Vader, dat U ons nie in die donkerte laat rondtas sonder ‘n lig om ons die pad te wys nie. Ons dank U dat u Woord ‘n lamp vir ons voete en ‘n lig vir ons pad is. Ons dank U dat U die Heilige Gees as interne Vertrooster en Versterker vir ons gegee het – Hy wat u wet op ons harte skryf het en ons so in staat stel om u wet lief te hê en te gehoorsaam. Gee aan ons in toenemende mate die volheid van u Gees sodat ons ‘n lewe mag leef wat vir U tevrede sal stel. Alles tot heerlikheid van u grote Naam. Amen.

 

Hierdie gebed is deur John Stott (1921 – 2011) geskryf. Hy was ‘n Engelse Anglikaanse prediker wat vir baie jare as rektor van die All Souls Church in London gedien het. Hy was een van die hoofopstellers van die Lausanne Covenant (1974). Hy het baie boeke geskryf, insluitend Why I am a Christian en The Cross of Christ.

 

Copyright © 2012 by Redeemer Presbyterian Church

We encourage you to use and share this material freely—but please don’t  charge money for it, change the wording, or remove the copyright information. Ek het die gedeelte slegs vertaal.

 

image_pdfimage_print

You may also like...