Tagged: bose

image_pdfimage_print

Die Ons Vader-gebed: Maar verlos ons van die Bose

Pleasure is the ray, God’s love is the sun. Pleasure is the shadow; God’s love is the substance. Pleasure is the stream, God’s love is the ocean (Jonathan Edwards)

 

Die Ons Vader-gebed:  Maar verlos ons van die Bose 

In 1984 het Prof David Bosch vyf Bybelstudie sessies by die jaarlikse konferensie van die Christian Medical Fellowship gehou oor hierdie gebed Die volledige sessies is op hulle webblad beskikbaar. Ons gaan in ‘n hele aantal blogs na kernidees uit hierdie sessies kyk.

 

Die woord wat hier met verlos vertaal word, beteken letterlik red of weggryp. Die Bose word hier nie as ‘n idee gesien nie , maar as ‘n werklikheid – ‘n roofdier wat wag, gereed om ons aan te val.

Bose simbole wat jou geestelik kan beïnvloed

Bose simbole wat jou geestelik kan beïnvloed – Kobus Kok

Corne vra: 

Ek wil nou baie seker maak. My dogter was op n kamp waar hulle opleiding ontvang mbt musiek in die moderne wêreld. Daar is verskillende popgroepe en selfs Afrikaanse alternatiewe ” rock bands” waar woorde en tekens in hulle musiek en video’s voorkom wat satanistiese oorsprong het. ‘n Rukkie gelede was daar n e-pos oor die Monster energie drankie wat sportmense gebruik.

boseoog1

Die bose oog en die beswering daarvan

Die bose oog en die beswering daarvan – Kobus Kok

In die oorspronklike Griekse Nuwe Testament lees ons van die ponêros ofthalmos, of die bose oog (Luk 11:34; Matt 5:22). Ons vind dikwels in die NT vreemde konsepte wat nie vanuit ons eie kultuur verstaanbaar is nie. Dit is juis waarom die sosiaal-wetenskaplike studie ontwikkel is. Laasgenoemde dissipline in die Nuwe Testamentiese wetenskap is ontwikkel om ons te help om die wêreld van die Nuwe Testament en die antieke tyd waarin Jesus en die eerste Christene geleef het beter te verstaan.

image_pdfimage_print