Tagged: Dissipels

image_pdfimage_print

Wat is die kerk? Maak dissipels (1)

Your faith will not fail while God sustains it; you are not strong enough to fall away while God is resolved to hold you. —J.I. Packer

Wat is die kerk?  Maak dissipels (1)

Ek gaan baie gebruik maak van Andy Stanley se boek: Deep and Wide: Creating Churches Unchurched People Love to Attend (2012).

In Jesus se laaste opdrag aan sy dissipels sê Hy dat hulle dissipels moet maak. Onmiddellik kom twee vrae na vore: Wat beteken dit en hoe doen ons dit? Anders gestel: Hoe verseker ons dat nuwe gelowiges en “ou” gelowiges meer volwasse in hulle geloof word? Onmiddellik dink meeste mense aan ‘n program, ‘n kurrikulum en klasse. Dit maak nie noodwendig volwasse gelowiges nie. Wat gemeentes nodig het, is ‘n model wat geestelike volwassenheid fasiliteer.

Het ons ons godsdiens afgewater? Dissipel wees = dissipels maak

If there be anything in the church to which you belong which is contrary to the inspired Word, leave that church –  C. H. Spurgeon

Het ons ons godsdiens afgewater? Dissipel wees = dissipels maak

Daar het die afgelope aantal jare heelwat boeke verskyn waarin gesê word dat die kerk sy boodskap afgewater het. (Michael Horton se  Christless Christianity en David Platt se Follow Me. A call to die; a call to live is goeie voorbeelde hiervan) Ons aanvaar sekere waarhede en bid die sondaar se gebed en glo alles is reg – ons is nou Christene. Maar dit is nie waar nie.

Kom saam met My en Ek sal julle vissers van mense maak (Matteus 4:19). Matteus sluit af met: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels (28:19). Tussen Matteus 4 en 28 het Jesus hierdie dissipels verander, want dit is dieselfde dissipels.

image_pdfimage_print