Tagged: Dissipels

image_pdfimage_print

Maak die mense my dissipels en doop hulle

“If you are renewed by grace, and were to meet your old self, I am sure you would be very anxious to get out of his company.” C. H. Spurgeon

Maak die mense my dissipels

Ons ken almal hierdie opdrag van Jesus, maar wat beteken dit? Hierdie is nie ‘n voorstel wat Jesus gemaak het nie – dit is ‘n opdrag. Eenvoudig gestel: Dissipelskap is ‘n doelgerigte venootskap met ‘n ander persoon om daardie persoon te help om Jesus te gehoorsaam en om in sy verhouding met Jesus te groei. Hierdie persone moet dan op hulle beurt ander lei na Jesus toe. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer (2 Timoteus 2:2).

Maak die mense my dissipels!

The saddest thing of all is if a human being goes through life without discovering that he needs God. – Soren Kierkegaard

 

Maak die mense my dissipels!

As Jesus praat, moet ons luister. Immers: Aan My is alle mag gegee in die hemel en op aarde (Matteus 28:18). Wat Hy sê is belangrik. As Hy dus sê: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels (28:19), dan moet ons dit doen.

 

Die vraag is egter: Wat beteken dit om ‘n dissipel van Jesus Christus te wees? As ons dissipels moet maak, moet ons immers weet wat dit is. ‘n Dissipel is ‘n volgeling of leerling. Dit verwys na iemand wat die weg van ‘n ander volg. ‘n Dissipel is dus iemand wat by Jesus leer om soos Hy te leef. In die evangelies kry ons ‘n portret van Jesus se lewe. Dit is waar ons moet begin as ons wil weet wat ‘n dissipel is. In die Johannes-evangelie kry ons drie perspektiewe wat mekaar aanvul oor wat dit beteken om Jesus te volg. Kom ons kyk na hierdie drie perspektiewe.

Toegerus vir die taak

… it has begun to rain and snow books and teachers, many of which already lie there forgotten and moldering. Even their names are not remembered any more, despite their confident hope that they would eternally be on sale in the market and rule churches – Martin Luther

 

Toegerus vir die taak

Ek gaan heelwat blogs oor dissipelskap skryf. Ek gaan onder andere van Francis Chan se boek Multiply gebruik maak.

As dit alle gelowiges se taak is om dissipels te maak, hoe moet ons hulle toerus? Die vroeë kerk was nie ‘n organisasie gelei deur ‘n CEO nie. Die kerk is ‘n liggaam wat net doeltreffend kan funksioneer as elke lid sy deel doen. In Efesiërs 4:11 – 16 word dit pragtig beskryf. Jesus Christus gee aan sy liggaam – die kerk – sekere gawes – apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. Hoekom gee Hy hierdie gawes? Om die werk te doen? Nee, Om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.

image_pdfimage_print