Die Brief aan die Hebreërs

image_pdfimage_print

There was never a sinner half as big as Christ is Savior. —C.H. Spurgeon

 

Die Brief aan die Hebreërs

Die Brief aan die Hebreërs is anders. Die denkrigting is vir ons vreemd – te Ou Testamenties. Dit is min mense se geliefde boek in die Nuwe Testament. Maar hoofstuk na hoofstuk lees ons van Christus en wat Hy gedoen het. Eers in 10:19 en 22 kry ons die skanier van beskrywing na toepassing. Daar is egter baie goeie redes waarom ons ons in hierdie boek moet verdiep.

 

  •  Die boek maak dit duidelik dat Christus die sleutel in vir ons verstaan van die Ou Testament – dit is 75% van ons Bybel! Die boek beklemtoon die sentrale boodskap van die OT; dit wys vir ons hoe verskillende elemente in die Ou Testament kombineer om ons na Jesus te lei. In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak (1:1 – 2). Hierdie twee hou verband met mekaar: as belofte en vervulling; as skadu en werklikheid. Hulle word aanmekaar verbind deur een belofte, een verlossingsplan, een weg van genade, een Verlosser. As ons Hebreërs verstaan, kan ons die Ou Testament met ‘n bril lees wat Christus gesentreerde sin maak.

 

  • Christus Jesus se grootheid. In die lig van die volle  openbaring van God se genade in Jesus Christus vervaag alles wat dit voorafgegaan het. Hebreërs beklemtoon Christus se oppermag oor engele, Moses, Josua, Aäron, die priesteramp, die tabernakel en offers – oor alles en almal.

 

  • Die menslikheid van Jesus Christus. Die boek beklemtoon die teologiese en praktiese belang van Christus se menswording. Ons het ‘n Verlosser nodig wat naby aan ons is en wat ons verstaan. Dit alles is Jesus Christus. As ons ons oë op Jesus Christus vestig, sal ons hele lewe verander word.

 

  • Die aard van ware geloof. Die eerste ontvangers van hierdie brief verkeer onder druk om na hulle ou weë en godsdiens terug te keer. Maar die skrywer sê: Dit is ons vurige wens dat elkeen van julle end-uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal lê totdat die dinge waarop julle hoop, vervul is (6:11). Op hierdie manier word hulle een met die geloofshelde van die verlede – almal het vooruit gekyk na die vervulling van al die beloftes in Christus. Almal het gely vir die saak van die beloofde Christus.

 

Miskien kan ons met vrug weer die Hebreër-brief lees.

 

 

image_pdfimage_print

You may also like...