Die Versoeking van Jesus in die woestyn

image_pdfimage_print

 

“The witness of the Spirit is not the whole work of the Spirit. The Holy Spirit is not only the One who witnesses and speaks, He is also the God who pours out vitality and creates new life.” – Emil Brunner

Die Versoeking van Jesus in die woestyn

By sy doop ontvang Jesus die Heilige Gees – Hy word vir sy bediening gesalf. Wat is die eerste ding waartoe die Heilige Gees vir Jesus roep? Nie om te preek of te genees of om dissipels te roep nie. Nee, die Heilige Gees lei vir Jesus in die woestyn in sodat die Satan Hom kan versoek.

In die Nuwe Testament word Jesus geroep om die nuwe Adam te wees – Hy moes regkry wat die eerste Adam nie kon regkry nie. Die grootste mislukking van die eerste Adam was dat hy aan versoeking toegegee het. Paulus vergelyk dan hierdie einste Adam wat nie die versoeking kon weerstaan nie met die nuwe Adam, Jesus Christus, wat die versoeking weerstaan het (Romeine 5:12 – 21).

 

Daar is verskille tussen die versoeking van Adam en dié van Jesus:

  • Adam is in die tuin van Eden versoek terwyl Jesus in die woestyn versoek is.
  • Adam is in die teenwoordigheid van sy vrou versoek terwyl Jesus in absolute eensaamheid in die woestyn versoek is.
  • Adam is versoek in ‘n tuin met allerhande vrugte, terwyl Jesus in die woestyn nadat Hy veertig dae en nagte gevas het, versoek is.

Daar is ook ooreenkomste tussen Adam en Jesus se versoekings:

  • Satan se versoeking is baie subtiel. Hy vra wat na ‘n baie eenvoudige vraag lyk: Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie (Genesis 3). Natuurlik is dit nie waar nie en Eva help hom reg – hulle mag van al die bome in die tuin eet, behalwe van die boom in die middel van die tuin. Wat die Satan doen, is dat hy vir Eva op die beperking laat fokus en nie op die vryheid nie. Hy gee voor Adam en Eva is nie outonoom nie – hulle is nie vry om te kies nie. Eers daarna kom Satan met ‘n direkte teenstelling van wat God gesê het: Julle sal beslis nie sterf nie. Nou is hy nie meer subtiel nie, maar direk.
  • Satan se aanvalspunt is altyd dieselfde: die woord van God is nie geloofwaardig nie.

 Na hierdie laaste punt kyk ons volgende keer.

image_pdfimage_print

You may also like...