Tagged: Versoeking

image_pdfimage_print

Satan probeer God se woord ondermyn

“The revelation in Christ is not completed with the Life, Death and Resurrection of Jesus: it only attains its goal when it becomes actually manifest; that is, when a man or woman knows Jesus to be the Christ.” – Emil Brunner

Satan probeer God se woord ondermyn

Satan kom na Jesus nadat Hy veertig dae en veertig nagte niks geëet het nie. Jesus was honger. Dan kom Satan met die versoeking: As U die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word (Matteus 4:3). Weereens, soos met Eva, kry ons hier ‘n subtiele suggestie: As … “As jy dan die Seun van God is, hoekom gaan jy dan van die honger dood in die woestyn? Jy het tog die krag om iets omtrent jou honger te doen.”  Onthou Jesus se versoeking vind net na sy doop plaas. By sy doop het God uit die hemel gesê: Dit is my geliefde Seun (Matteus 3:17). Hier bevestig die Vader in die openbaar dat Jesus sy Seun is, maar die Satan sê: As…  Satan daag dus vir God uit – wat God gesê het, is nie waar nie.

Die Versoeking van Jesus in die woestyn

 

“The witness of the Spirit is not the whole work of the Spirit. The Holy Spirit is not only the One who witnesses and speaks, He is also the God who pours out vitality and creates new life.” – Emil Brunner

Die Versoeking van Jesus in die woestyn

By sy doop ontvang Jesus die Heilige Gees – Hy word vir sy bediening gesalf. Wat is die eerste ding waartoe die Heilige Gees vir Jesus roep? Nie om te preek of te genees of om dissipels te roep nie. Nee, die Heilige Gees lei vir Jesus in die woestyn in sodat die Satan Hom kan versoek.

In die Nuwe Testament word Jesus geroep om die nuwe Adam te wees – Hy moes regkry wat die eerste Adam nie kon regkry nie. Die grootste mislukking van die eerste Adam was dat hy aan versoeking toegegee het. Paulus vergelyk dan hierdie einste Adam wat nie die versoeking kon weerstaan nie met die nuwe Adam, Jesus Christus, wat die versoeking weerstaan het (Romeine 5:12 – 21).

Oorwin versoeking (4)

It is your duty to believe and to teach what the Bible teaches, not what you want it to teach. —R.C. Sproul

 

Oorwin versoeking  (4)

Ons het reeds na twee bronne van versoeking gekyk: ons natuur en die duiwel. Vandag kyk ons na die laaste bron.

  • Die wêreld

Die woord wêreld word op verskillende maniere in die Bybel gebruik:

  • Die fisiese wêreld wat God gemaak het.
  • Die wêreld van die mens: God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie (Johannes 3:16).

Oorwin versoeking (3)

 

Sooner could a fish live upon a tree than the wicked in Paradise. —C.H. Spurgeon

 

Oorwin versoeking  (3)

Ons het gesê dat daar drie bronne van versoeking is: ons natuur, die duiwel en die wêreld. Ons kyk vandag na die tweede bron van versoeking.

 

  • Die duiwel

You can’t stop the birds from flying over your head. But only let them fly. Don’t let them nest in your hair – Matin Luther

Ons moet altyd onthou dat Jesus Christus self versoek is. Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan die versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie (Hebreërs 4:15).

image_pdfimage_print