Tagged: Hosanna

image_pdfimage_print

Hosanna

To those whom he is a Father, the church must also be a mother – Calvyn

 

Hosanna

Hossana = red ons Here

En die wat voor loop en die wat volg, het uitgeroep en gesê: Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here (Markus 11:9 – OAV en ook in Matteus 21:8 – 11 en Johannes 12:13). Ons kry die woord nie in die Lukas-evangelie nie, waarskynlik omdat Lukas  se Griekse gehoor nie die betekenis van die Hebreeuse woord sou verstaan het nie. In baie kerktradisies maak hosanna deel uit van die lofprysing op Palmsondag (= die Sondag voor Pase waarop palmtakke gewy word ter herinnering aan Jesus se intog in Jerusalem).

image_pdfimage_print