Tagged: Leer

image_pdfimage_print

Die vyf vlakke van leer

You can judge the health of a church nou by its seating capacity but by its sending capacity – Rick Warren

Die vyf vlakke van leer

Rick Warren beskryf vyf vlakke van leer. Die eerste twee vlakke het te doen met weet; vlakke 3 en 4 het te doen met wees en vlak 5 met doen.

Vlak 1 = Kennis

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp. (Hosea 4:6 – OAV). As ons die woord van God nie ken nie, kan dit baie maklik verdraai word. Ons moet ook die kerkgeskiedenis en sekere teologiese woorde en begrippe ken. Baie mense ken die feite, maar nie die inhoud nie. Jesus vra vir die Sadduseërs: Is die rede waarom julle dwaal, nie juis dat julle nie die Skrif ken nie en ook nie die krag van God nie (Markus 12:24). Hierdie is mense wat die Pentateug gememoriseer het en tog sê Jesus vir hulle dat hulle nie die Skrif ken nie.

Die kerk se leerstellings is belangrik

The church is like a swimming pool. Most of the noise comes from the shallow end.” –John Shelby Spong  

Die kerk se leerstellings is belangrik

Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid (1 Timoteus 3:15)

Paulus skryf aan sy jong kollega Timoteus.  Timoteus moes funksionele gemeentes  organiseer – dit was sy taak. Paulus gee vir hom ‘n aantal beginsels. Hierdie beginsels geld steeds.

image_pdfimage_print