Tagged: Liefde

image_pdfimage_print

Harde woorde = Liefde?

There is no better test of growth than that a man desires God because he is God. —Martyn Lloyd-Jones

 Harde woorde = Liefde?

Expect great things from God; attempt great things for God. (William Carey, sendeling na Indië). Ons hou van hierdie aanhaling. Daar is een groot gevaar:  ons doen groot dinge, sodat ander mense ons kan raaksien.

‘n Vrugtelose gepraat

“The greatest good you can do for another is not just share your riches, but reveal to him his own.” ~Benjamin Disraeli

‘n Vrugtelose gepraat

Daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in ‘n vrugtelose gepraat verval het (1 Timoteus 1:6).

Mense los nie sommer die waarheid oornag nie. Wat gebeur is dat hulle geleidelik afdwaal Dit gebeur as jy nie ‘n doel het nie – stadig begin jy van jou vasmeerplek wegdryf. Ons moet bedag wees op hierdie gevaar. Is daar enige tekens wat ons sou waarsku as onsself of iemand anders begin wegdryf?

Sonder liefde is dit tevergeefs

The great Christian revolutions came not by the discovery of something that was not known before. That happens when someone takes radically something that was always there – H. Richard Niebuhr

 

Sonder liefde is dit tevergeefs

God is nie tevrede as ons Hom dien omdat dit van ons verwag word nie. God wil hê dat ons Hom moet dien omdat ons lief is vir Hom.

Psalm 119:41

Work is always healthier for us than idleness; it is always better to wear out shoes than sheets. —C.H. Spurgeon

 

Psalm 119:41

Bewys aan my u troue liefde, Here, red my volgens u belofte (NAV)

En laat u goedertierenhede oor my kom, o Here, u heil volgens u belofte (OAV)

Here, wys asseblief vir my hoe goed U is, soos U beloof het (Die Boodskap).

 

image_pdfimage_print