Tagged: Rooisee

image_pdfimage_print

Die Israeliete trek deur die Rooisee (4)

If Jesus Christ be God, and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him –  C. T. Studd

 

Die Israeliete trek deur die Rooisee (4)

In Eksodus 14 kry ons een van die hoogtepunte van Israel se uittog uit Egipte – die deurtog deur die Rooisee. Wat kan ons uit hierdie deurtog deur die Rooisee van Jesus Christus en verlossing leer? Drie dinge:

  • Ons trek uit gebondenheid/slawerny – lae en lae bande wat ons vasbind.
  • Ons trek uit deur genade.
  • In die proses het ons ‘n Middelaar.

Verlossing gaan oor hoekom ons kan loskom – ons het ‘n Middelaar

Die Israeliete trek deur die Rooisee (3)

Preaching on unity doesn’t unify a church. Preaching Jesus unifies a church. —Steve Dighton

Die Israeliete trek deur die Rooisee (3)

In Eksodus 14 kry ons een van die hoogtepunte van Israel se uittog uit Egipte – die deurtog deur die Rooisee. Wat kan ons uit hierdie deurtog deur die Rooisee van Jesus Christus en verlossing leer? Drie dinge:

  • Ons trek uit gebondenheid/slawerny – lae en lae bande wat ons vasbind.
  • Ons trek uit deur genade.
  • In die proses het ons ‘n Middelaar.

Hoe trek ons uit Egipte – deur genade

Die Israeliete trek deur die Rooisee (2)

An ounce of mother is worth a pound of clergy. –Spaanse Spreekwoord

Die Israeliete trek deur die Rooisee (2)

In Eksodus 14 kry ons een van die hoogtepunte van Israel se uittog uit Egipte – die deurtog deur die Rooisee. Wat kan ons uit hierdie deurtog deur die Rooisee van Jesus Christus en verlossing leer? Drie dinge:

  • Ons trek uit gebondenheid/slawerny – lae en lae bande wat ons vasbind.
  • Ons trek uit deur genade.
  • In die proses het ons ‘n Middelaar.

Waaruit trek ons as ons verlos word?

Wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt (14:5). Die Egiptenare het hulle slawe verloor en daarom klim hulle op hulle strydwaens en sit die Israeliete agterna. Die Israeliete sien hulle kom: Hulle het baie bang geword en na die Here geroep. Maar dan voeg hulle by: Is daar nie ‘n begraafplaas in Egipte nie dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit Egipte laat trek het? Dit is nie waar nie, want in Eksodus 4:29 – 30 lees ons dat Moses en Aäron die leiers van die volk bymekaar geroep het voordat ‘n besluit om te trek, geneem is. Israel sou nog telkemale in die toekoms vir Moses verwyt omdat hulle uit Egipte getrek het.

Die Israeliete trek deur die Rooisee (1)

You do not fall because you are weak, you fall because you think you are strong.” ~ Joodse Spreekwoord

Die Israeliete trek deur die Rooisee (1)

In Eksodus 14 kry ons een van die hoogtepunte van Israel se uittog uit Egipte – die deurtog deur die Rooisee. In die Ou Testament  kry ons meer as 20 direkte verwysings en heelwat indirekte verwysings na hierdie gebeurtenis. Ook in die Nuwe Testament  kry ons sekere betekenisvolle stellings:

  • Matteus 2:15: So is vervul wat die Here deur ‘n profeet gesê het: “Uit Egipte het Ek my Seun geroep.”  Die profeet waarna hier verwys word, is Hosea. Hosea 11:1 het na die uittog verwys; die seun in Hosea verwys na Israel. Hier verbind Matteus die werk van Jesus direk aan die uittog.
image_pdfimage_print