Tagged: Samaritaanse vrou

image_pdfimage_print

Ontmoetings met Jesus: Die lid van die binnekring en die uitgeworpene (3)

Since we have a Father in heaven, let us look up to heaven often. —Thomas Manton

Ontmoetings met Jesus: Die lid van die binnekring en die uitgeworpene  (3)

[Ek maak onder andere van Timothy Keller se boek Encounters with Jesus gebruik.]

In die Johannes-evangelie lees ons van ‘n hele aantal ontmoetings wat Jesus met individue gehad het. In hulle antwoord Hy van die groot lewensvrae. Hier gaan dit oor Jesus se ontmoetings met Nikodemus en die Samaritaanse vrou. Die vraag wat ons uit hierdie twee ontmoetings gaan antwoord, is: Wat is verkeerd met die wêreld soos dit tans is?

Min van ons weet veel van werklike dors – ons draai die kraan oop en die water is daar. Mense in die woestyn, daarenteen, ken dors. Om water te kry nadat jy lank sonder water moes klaarkom, is die bevredigendste ondervinding moontlik. Jesus sê vir die Samaritaanse vrou: “Ek het iets vir jou wat geestelik net so noodsaaklik vir jou is as wat water liggaamlik vir jou nodig is. As jy dit nie het nie, is jy verlore.”

Ontmoetings met Jesus: Die lid van die binnekring en die uitgeworpene (2)

 

The Creation has its foundation and its origin in God alone –  Emil Brunner

Ontmoetings met Jesus: Die lid van die binnekring en die uitgeworpene  (2)

[Ek maak onder andere van Timothy Keller se boek Encounters with Jesus gebruik.]

In die Johannes-evangelie lees ons van ‘n hele aantal ontmoetings wat Jesus met individue gehad het. In hulle antwoord Hy van die groot lewensvrae. Hier gaan dit oor Jesus se ontmoetings met Nikodemus en die Samaritaanse vrou. Die vraag wat ons uit hierdie twee ontmoetings gaan antwoord, is: Wat is verkeerd met die wêreld soos dit tans is?

Ons begin met Jesus se ontmoeting met die Samaritaanse vrou in Johannes 4. Jesus reis met sy dissipels deur Samaria. Hulle kom by ‘n dorp aan. Jesus was moeg en gaan sit by die fontein buite die dorp. Sy dissipels gaan dorp toe om vir hulle kos te gaan koop. Daar kom ‘n Samaritaanse vrou daar aan om te kom water haal.

Jesus en die Samaritaanse vrou

Whatever the Scriptures do not reveal we do not consider an article of faith. — Martin Luther

 

Jesus en die Samaritaanse vrou

In Jesus se ontmoeting met die Samaritaanse vrou (Johannes 4) openbaar Jesus sekere hindernisse wat ons van opregte aanbidding van God weerhou.

image_pdfimage_print