Veroordeel en nie veroordeel nie

image_pdfimage_print

Veroordeel en nie veroordeel nie – Francois Malan

Francois vra:

Veroordeel of Nie Veroordeel nie wanneer jy sterf. Johannes 3:18 in besonder verwys. Vir my lyk dit of Johannes 3:36, 5:24, 6:40, 6:47 en Heb 10:26 in ooreenstemming met Joh 3:18 is. Vraag a. Verstaan ek dit reg: volgens hierdie vers is mense wat nie glo nie reeds veroordeel wanneer hulle sterf, en word hulle nie eers veroordeel op die oordeelsdag nie? Vraag b: Volgens Johannes 12:48 en Romeine 2:5 is daar wel ‘n oordeel op die laaste dag (neem aan dit is die oordeelsdag). In vergelyking met vraag a, hoe moet dit verstaan word?

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

 

Vraag a. Verstaan ek dit reg: volgens hierdie vers is mense wat nie glo nie reeds veroordeel wanneer hule sterf, en word hulle nie eers veroordeel op die oordeelsdag nie?

 

Joh 3:18 ‘…wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie; inteendeel, die toorn van God bly op hom.’

            Dit gaan nie slegs om ‘n verklaring dat jy nie in die Seun glo nie, of weiering om te glo in die Seun nie, maar of jy gehoorsaam glo dat Hy die Here van jou lewe is, en jy sy gebooie begin volg (vgl. sy nuwe gebod aan sy dissipels in 13:34 en 15:12 Julle moet mekaar liefhê. Net soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê).

‘…sal die lewe nie sien nie…’ verwys na die ewige lewe by God, maar die ewige lewe begin nou reeds vir die wat in Jesus glo deurdat God die Heilige Gees in ons kom woon (14:16) en in 14:23 sê Jesus: As iemand My liefhet, sal hy ter harte neem wat Ek sê, en my Vader sal hom liefhê en Ons sal na hom toe kom en by hom woon. Hy woon reeds in die lewe van die gelowige, al het Hy in 14:2-3 gesê: In die huis van my Vader is daar baie woonplek…en as Ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. Hy/Hulle is nou reeds by ons, maar na hierdie lewe van aangesig tot aangesig.

Die ongelowige ongehoorsames sal die soort lewe saam met God, nou reeds en in die hiernamaals, nie sien nie; inteendeel, die toorn van God bly op hulle, nou reeds, al besef en verstaan hulle dit nie, of hulle wil dit nie weet nie. In Romeine 1:18-32 verduidelik Paulus hoe die toorn van God werk: vers18 sê die troon van God word nou reeds geopenbaar; 19-23 gee die redes aan vir God se toorn dat mense Hom nie as God dien nie, maar hulle dien mense en dinge wat Hy geskep het; 24 en 26 sê waarin die toorn van bestaan: Hy gee mense oor aan hulle self, aan hulle eie begeertes, aan hulle skandelike drange; 25,27-32 skilder die prentjie van mense wat aan hulle eie oorgelaat word, sonder die remminge van God. En daarvan sal hulle rekenskap moet gee op die dag van oordeel. Vergelyk Mt 25:31-46: Jesus se gelykenis van die skeiding tussen die skape en die bokke op die oordeelsdag met sy wederkoms: v34,46 sy uitspraak oor die geseëndes deur sy Vader; 35-40 die beskrywing van hulle lewe in sy liefde; 41,46 sy uitspraak oor die vervloektes om saam met die duiwel en sy engele deur God vir ewig gestraf te word; 42-45 die beskrywing van hulle lewe sonder liefde vir Jesus.

 

Vraag b: Volgens Johannes 12:48 en Romeine 2:5 is daar wel ‘n oordeel op die laaste dag (neem aan dit is die oordeelsdag). In vergelyking met vraag a, hoe moet dit verstaan word?

 

Ook die gelowiges word op die laaste dag geoordeel soos die ongelowiges, soos Romeine 2:6-11 dit uitspel; vgl. ook Mt 25 se gelykenis sê. Dit is ‘n openlike verklaring van wat lankal aan die gang is, van ‘n hele lewe saam met of sonder Jesus. Openbaring 20:12 se beeld daaroor is dat die boekrolle oopgemaak sal word – die boeke waarin ons self ons lewensgeskiedenis skryf deur elke gedagte, besluit, woord en daad wat ons doen. Maar indien iemand in die ander boekrol is, die boek van die lewe, wat deur God geskryf word oor húlle wat aan sy Seun verbind is deur geloof, waartoe die Heilige Gees hom/haar oortuig het, word hy/sy deel van die nuwe hemel en die nuwe aarde van hoofstuk 21; – 21:7 sê dit is hulle wat oorwin het. As gevind is dat iemand nie in die boekrol van die lewe opgeteken is nie, is hy in die vuurpoel gewerp, dit is die tweede dood(20:15). Johannes 12:47-48 praat van veroordeel; wie Jesus verwerp en sy woorde nie aanneem nie, sal deur die woord wat Jesus gespreek het veroordeel word – omdat hy/sy nie daarvolgens gelewe het nie.

 

Ons lewe nou nog in die tyd van genade, ook vir die goddeloses om tot bekering te kom as hulle besef waarmee hulle besig is sonder God,vgl. 2 Petrus 3:9 ‘…die Here is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.’   

 

Waar dit nie altyd vir die gelowiges duidelik is dat hulle reeds die ewige lewe het nie, veral as hulle deur baie swaar beproewings gaan, saam met Jesus ly soos Hy gely het, sal ons daardie dag saam met Hom verheerlik word  (Romeine 8:17). Waar die lewe van die goddeloses dikwels lyk of dit baie goed met hulle gaan, en hulle tevrede is met ‘n lewe sonder God en sy Verlosser, sal dit daardie dag duidelik word dat hulle selfsugtige en selftevrede lewe tydelik is, en dat hulle hulle rug gedraai het op God se liefde en genade.

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print