Verstaan vryspraak (3)

image_pdfimage_print

I consider the principal enemies of the Gospel to be, not the pontiff of Rome, nor heretics…nor tyrants, but bad Christians ~ John Calvin

 

Verstaan vryspraak (3)

As ons verstaan wat vryspraak is, het ons nie die einde van die pad bereik nie. Uit vryspraak vloei daar sekere dinge:

  • Roeping. Ons was geestelik verlore en dan kom God en Hy roep ons: Kom. Roeping word dikwels in algemene en spesiale roeping verdeel. Algemene roeping kom van God na alle mense: Kom na My toe dat julle gered kan word, almal op die aarde, want Ek is God, daar is geen ander nie (Jesaja 45:22). Sommige mense ignoreer of weier hierdie roeping. Maar ons word nie aan onsself oorgelaat nie – God in sy genade trek ons na Jesus Christus toe: Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie na my toe trek nie (Johannes 6:44). Hierdie is God se spesiale roeping. Hierdie roeping begin ‘n ketting van gebeure in ons: Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik (Romeine 8:20).
  • ‘n Nuwe geboorte (weergebore). God gee ‘n nuwe geestelike lewe aan ons – ‘n nuwe begin. Dit beteken ons was geestelik dood, maar is nou in Jesus Christus weer lewend gemaak. Die nuwe geboorte is meer as om net ‘n nuwe bladsy om te slaan. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie (Romeine 6:6); Iemand  wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom (2 Korintiërs 5:17). As die Heilige Gees ons nuut maak, verander ons identiteit. Ons is nie meer ‘n sondaar nie, maar ‘n gelowige.
  • Bekering. Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie (Matteus 18:3). Bekering beteken om 180 grade te draai – weg van die sonde en ongeloof na Jesus Christus. Dit sluit in berou (ek is opreg jammer oor my sonde) en geloof. Bekering gaan altyd gepaard met dade wat by die bekering pas (Handelinge 26:20). As ek waarlik bekeer is, moet die manier waarop ek lewe dit wys.
  • Verlos deur genade. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God (Efesiërs 2:8). God in sy genade verlos ons onder andere van die oorheersing deur sonde en ‘n lewe van vrees en selfsug. Veral red Hy ons van sy oordeel en toekomstige toorn. Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie (Romeine 8:1). God verlos ons nie net van sekere dinge nie, maar ook vir sekere dinge: om saam met God in liefde te leef.
  • Aanneming. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: “Abba!” Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus (Romeine 8:15 – 17). ‘n Christen is dus iemand wat God as sy Vader het: Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word (Johannes 1:12). As kinders van God het ons al die regte en voorregte wat kom omdat ons sy kinders is. Ons is lede van sy gesin met al die voorregte, vryhede en beloftes om God as Vader te hê.

 

Volgende keer gaan ons na versoeking kyk.

image_pdfimage_print

You may also like...