Vervloeking (2)

image_pdfimage_print

Vervloeking (2) – Francois Malan

Sonja vra:

Vervloeking Ek het Francois Malan se antwoord van 15 April 2011 gelees, maar het nog steeds ‘n vraag. As iemand ‘n vloek op jou plaas – wat dit ook al mag wees – en jy weet nie daarvan nie, kan dit enigsins jou skade berokken? Dit terwyl jy glo en vertrou dat God jou ten alle tye sal beskerm van dit wat boos is. Jy is in sy liefdevolle arms/hande. Waarom voel mense dat ‘n vloek op jou uitgespreek is as dinge nie goed met jou gaan nie? Siekte, verhoudings wat skipbreuk lei ens. Waarom gee mense krag tot die soort van goed?

 

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

Eers iets oor die betekenis van ‘vloek’ en seën’:

 

            Vloek beteken ‘n verwensing of vervloeking onder die aanroep van Goddelike mag, sodat God Hom aan jou onttrek. In Romeine 1:18,24 word gesê dat die toorn van God daarin bestaan dat Hy jou aan jouself en jou eie begeertes oorgee, om te doen wat jy wil sonder sy leiding en sy seën.

 

            Seën beteken dat God by jou is, dat Hy teenwoordig is om jou te lei en te beskerm selfs in tye van swaarkry en lyding.

 1.  Die vloek wat iemand op jou sou plaas beteken dat hy of sy die Here vra om jou te los. Die persoon se woord kan nie die Here dwing om jou aan jouself oor te laat nie. Daaroor sal die Here besluit. Daarom hang dit van jou verhouding met die Here af. As jy in die Here Jesus glo as die Seun van God wat vir jou sonde gesterf het en jy Hom liefhet, verseker Hy jou dat jy God se kind is vir wie Hy nooit sal los nie

 

            Johannes 1:12: Almal wat Hom (Jesus Christus, die Woord van God wat mens geword het en self God is (Jn 1:1,14) aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te wees.

 

            Galasiërs 3:10 sê: almal wat staat maak op die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe: Daar rus ‘n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet opgeskryf staan nie. Maar 3:13 sê: Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek ‘n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang (soos Hy aan die kruis in ons plek)..

 

2.  Waarom voel mense dat ‘n vloek op jou uitgespreek is as dinge nie goed met jou gaan nie. Siekte, verhoudings wat skipbreuk lei ens. –

 

Om kind van God te wees beteken nie dat dit altyd net goed sal gaan met ons nie, maar dat God by ons is in ons lyding en moeilikhede.

 

            Romeine 8:38,39 sê Paulus: Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

 

3.   Waarom gee mense krag tot die soort van goed –

 

Ons leef in die eindtyd of laaste dae tussen die eerste koms van Jesus en sy wederkoms.

1 Timoteus 4:1,2 sê: Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van duiwels aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leuenaars wie se gewete toegeskroei is.

 

4.   Jy is in sy liefde volle arms/hande –

 

Ps 91 sê dat die Almagtige Here die mens wat Hom lief het sal red en beskerm aan alle kante; dat jy nie hoef bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag nie. Op Hom kan jy vertrou.

 

Jesus se laaste woorde aan sy volgelinge was: En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Mat. 28:20).

 

Die Heilige Gees van God woon permanent in die persoon wat aan Jesus behoort (Rom 8:9,11).

 

Skrywer: Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...