Volmaaktheid – Francois Malan

image_pdfimage_print

Jan vra:

Hebreërs 11 praat oor die geloofshelde wat, alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, (40) omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie.

Hierdie mense het besondere geloofsverhoudings met God gehad – so sterk dat hulle bereid was om hulle lewens of te offer. Nogtans het hulle die belofte nie verkry nie want “ons” moet nog bykom om hulle volmaak te kry.

Wat is die bedoeling van die skrywer van Hebreërs as hy so sê, asb?

 

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Hoofstuk 11:32-40 word omsluit met ‘deur die geloof’ in v33 en ‘deur die geloof in v39. Hierdie slotparagraaf van hoofstuk 11 beïndig die opsomming van die voorbeelde van die wolk van geloofsvolharding (12:1). Hulle het die woord van God aanvaar en geglo, maar daarvoor ook die prys betaal met verlies van hulle status, posisie, sosiale sekerheid en selfs hulle lewe prys gegee onder bitter lyding en vervolging – die uiterste gevalle wat in verse 35-36 beskryf word, is deur Antiogus Epifanes beveel vir Jode wat aan hulle geloof vasgehou het en geweier het om die Griekse gode en Zeus te aanbid. Die skrywer van Hebreërs wou daarmee by sy lesers aandring om die getroue vaders na te volg, wat aan hulle belydenis van hoop vasgehou het teen alle aanslae, eerder as om afvallig te word van die Here.

Vers 40 sluit die hoofstuk af, en is te gelyk ‘n oorgang of inleiding tot hoofsuk 12. Die laatse woord in die teks is ‘volmaak gemaak word’ – ‘sodat hulle nie sonder ons volmaak gemaak sou word nie.’ Dit berei die leser voor om die oog te rig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof in 12:2.

‘Aangesien God iets beters vir ons voorsien het’ – God het aan ons die beter dinge van die nuwe bedeling voorsien, ons is bevooreg om tot kennis en geloof in die Seun van God te kom, wat die sonde van die wêreld, ook van die Ou Tesament se tyd, op Hom geneem het, en oor dood en sonde die oorwinning behaal het met sy opstandig. Daarmee het Hy vir ons ‘n visie op die ewigheid en ‘n lewe na die dood geopen wat in die Ou Bedeling hoofsaaklik onbekend was. Met sy menswording, lewe en onderrig, sterwe en opstanding het Hy ook die verlossing voleindig van die mense wat die woord van die Here aanvaar en geglo het in die Ou Testament se tyd. Hulle is gered omdat Jesus ook vir hulle sondes gesterf het. Hulle offers van die bloed van skape en beeste kon nie hulle sonde uitwis nie, maar dit was ‘n afbeelding en ‘n skadu van die hemelse wat heengewys het na God wat self kom sterf het vir die sonde van die wêreld (vgl. Hebr 8:5).

Skrywer:  Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...